Dua Macam Isyarat Tangan untuk Memancarkan Pikiran Lurus

Satu Tangan dengan Telapak Tegak Lurus


法正乾坤,邪惡全滅。

(fa zheng qian kun, xie e quan mie.)

"Fa Meluruskan Alam Semesta, Kejahatan Terbasmi Seluruhnya"


Isyarat Tangan Bunga Lotus法正天地,現世現報。

(fa zheng tian di, xian shi xian bao)
"Fa meluruskan langit dan bumi, perbuatan saat ini mendapat ganjaran saat ini pula"


Li Hongzhi

12 Juni 2001


Download Gambar Resolusi Tinggi: Satu Tangan dengan Telapak Tegak Lurus | Isyarat Tangan Bunga Lotus