Ucapan Selamat Kepada Konferensi Fa New York

Konferensi Fa di New York: Salam untuk anda sekalian!

Pertama saya ucapkan selamat semoga konferensi Fa sukses!

Apa yang dianugerahkan sejarah kepada pengikut Dafa adalah segala sesuatu yang paling agung. Dewasa ini segala sesuatu yang kalian lakukan adalah yang paling sakral, segala sesuatu yang kalian lakukan adalah demi semua makhluk hidup, segala sesuatu yang kalian lakukan adalah sedang menciptakan masa akan datang.

Pada masa sejarah yang telah lalu, kalian telah menciptakan kegemilangan yang semestinya dari umat manusia; pada masa sejarah kini, Dafa menganugerahkan kepada kalian misi penyelamatan makhluk hidup; pada masa sejarah yang akan datang, segala sesuatu yang lurus murni dari kalian adalah jaminan bagi maha alam semesta untuk tetap eksis takkan hancur. Tempuhlah jalan kalian dengan baik, kehidupan yang tertolong adalah makhluk bawaan bagi kalian di kemudian hari. Segala sesuatu yang kalian lakukan adalah untuk menunaikan segala faktor dari kesempurnaan kalian.

Li Hongzhi
1 Februari 2002