Sadar Dengan Jernih

Sebagai murid, jika anda berbuat tidak menuruti permintaan Shifu, ini pasti bukan sebuah masalah yang sederhana. Kekuatan lama telah mengatur seperangkat benda mereka bagi seluruh pengikut Dafa, jika pengikut Dafa berbuat tidak menuruti permintaan Shifu, maka pasti adalah sedang berbuat menuruti pengaturan kekuatan lama. Kekuatan lama pada hakikatnya adalah ujian raksasa dan kesulitan raksasa yang setiap saat mendampingi anda, yang secara khusus ditujukan terhadap pengikut Dafa di tengah pelurusan Fa dalam hal apakah anda dapat melangkah ke luar atau tidak.

Melewati ujian penderitaan ini, ada murid yang masih belum sadar dengan jernih, anda akan kehilangan semua ini. Berbuat menuruti permintaan Shifu barulah pengikut Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa, sedang mengultivasi diri sendiri, barulah pengikut Dafa yang sejati.

Li Hongzhi
08 Mei 2004

Komentar terhadap artikel praktisi

(Catatan : Ini adalah komentar Shifu Atas Sebuah Artikel Pengikut Dafa yang berjudul "Dengan Ketat Berpegang pada Fa Sebagai Guru, Atas Kesadaran Sendiri Memusnahkan VCD yang Bukan Shifu Publikasikan Secara Terbuka.")