Dewasa

Setelah melihat artikel konferensi Fa dalam bentuk internet dari pengikut Dafa daratan Tiongkok, saya merasa dalam setiap artikel tidak ada lagi sesuatu yang ditulis dengan menganut hati manusia biasa, tidak ada lagi prosedur dan isi yang semu, yang bersifat menunaikan tugas, yang bercorak kaku tak berbobot, tidak ada lagi sifat hati manusia yang bergaya melaporkan jasa seolah berkata "siapa tahu kalau tidak dikatakan," pada dasarnya sudah tidak ada lagi logika pemikiran dari kebudayaan partai. Satu kesan lagi ialah kedewasaan para pengikut di tengah Xiulian.

Bentuk Xiulian pengikut Dafa memang adalah Xiulian di tengah manusia biasa, membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan makhluk hidup dan menentang penganiayaan di tengah manusia biasa. Dalam suatu keadaan yang tanpa bentuk Xiulian yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau sebagai referensi, sepenuhnya mengandalkan praktisi Xiulian sendiri untuk membuka sebuah jalan, lagi pula juga menghendaki setiap orang masing-masing menyadari dan membuktikan jalan sendiri, tidak menegakkan contoh kepada yang lain. Jalan yang ditempuh oleh diri sendiri hanya dapat diberikan kepada manusia berikutnya sebagai contoh, tidak ada pengganti, siapa yang berkultivasi dia yang akan memperoleh. Di bawah penekanan berat oleh kejahatan yang dipaksakan, di atas jalan Xiulian yang tanpa referensi, di dalam adat istiadat duniawi dari masyarakat manusia yang paling realistis, di tengah kemerosotan drastis hati manusia dalam kecenderungan dunia, di tengah tuntutan peningkatan yang ketat dari Dafa terhadap pengikut Dafa, kalian telah melangkah ke depan. Yang termuat dalam artikel kebanyakan adalah analisa yang rasional dan pemeriksaan juga pencarian kekurangan-kekurangan, serta pertukaran pengalaman demi pembuktian kebenaran Fa, demi mengurangi kerugian, demi sesama praktisi Xiulian semuanya dapat berpikiran lurus dan bertindak lurus, demi mencari jalan bagi sesama praktisi Xiulian yang dianiaya, demi menyelamatkan lebih banyak orang-orang di dunia, sudah tidak ada lagi kata-kata yang muluk dan bertujuan memperkuat suasana. Artikel yang sungguh nyata, akurat, bersih, tidak membawa perasaan manusia tentu tidak mampu ditulis oleh manusia biasa, karena kondisi batin orang Xiulian adalah bersih.

Ini sekadar satu di antara perasaan saya terhadap artikel berbagi pengalaman dari pengikut Dafa daratan Tiongkok dalam internet. Perasaan secara keseluruhan ialah kebanyakan pengikut Dafa sudah dewasa, bentuk Xiulian-nya sudah dewasa, pemahaman praktisi Xiulian terhadap Xiulian sudah dewasa, perilaku rasional dengan sifat hati manusianya yang semakin berkurang tampak telah dewasa. Apabila semua pengikut Dafa dapat seperti begini, kejahatan akan terbasmi tuntas. Dewa dan Buddha tampak secara besar-besaran.

Li Hongzhi
29 Oktober 2005