Marching Band Tian Guo

Drum dan Trompet Fa menampakkan keagungan langit
Memberantas kejahatan menyerukan untuk pulang kembali
Menyelamatkan manusia di akhir zaman membuat kagum langit dan bumi
Fa meluruskan alam semesta memancarkan cahaya cemerlang

Li Hongzhi
1 Agustus 2015