Ceramah Fa pada Konferensi Fa di New York 2016

Li Hongzhi,

15 Mei, di Brooklyn, New York

Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut bertepuk tangan meriah: Salam kepada Shifu!)

Anda sekalian telah berjerih payah! (Para pengikut: Shifu telah berjerih payah!)

Pengikut Dafa menyelamatkan makhluk hidup, ini adalah hal yang tidak pernah ada sebelumnya, tentu saja sulit untuk dilakukan. Hal apa pun juga ada sebuah rujukan. Dalam sejarah orang-orang selalu menyinggung tentang penyelamatan makhluk hidup, namun siapa yang benar-benar telah menyelamatkan makhluk hidup? Mereka hanya memuluskan jalan bagi pengenalan manusia terhadap Dewa dan budaya Xiulian, tidak ada siapa pun yang menyelamatkan makhluk hidup, semata-mata hanya meninggalkan suatu kebudayaan, telah mendirikan agama, telah membentuk sebuah corak organisasi yang bersifat masyarakat semacam itu. Sedangkan menyelamatkan makhluk hidup yang sesungguhnya adalah menunggu sekarang pengikut Dafa yang melakukannya, pengikut Dafa benar-benar telah melakukan sesuatu yang tanpa rujukan, yang tidak pernah ada sebelumnya, oleh sebab itu berbagai macam masalah yang dialami pengikut Dafa, termasuk ujian penderitaan ini, juga adalah yang tidak pernah ada sebelumnya, tingkat kejahatannya juga tidak pernah ada sebelumnya. Kejahatan yang kalian ketahui telah diekspos, sesungguhnya masih ada yang lebih zalim daripada itu. Tak peduli bagaimanapun, pengikut Dafa telah melangkah ke depan di tengah penganiayaan yang tidak pernah ada sebelumnya, di tengah penyelamatan makhluk hidup, dewasa ini sudah mendekati tahap akhir. Dengan kata lain, tak peduli bagaimanapun, hal ini sudah berjalan hingga hampir paling akhir.

Dafa sejak dini memang sudah ada, siapa pun tidak dapat merusaknya. Yang mengalami penganiayaan hanyalah orang Xiulian, pengikut Dafa dan makhluk hidup yang datang ke bumi untuk memperoleh Fa. Walaupun makhluk hidup tersebut tidak Xiulian, sesungguhnya juga berada dalam penganiayaan. Kedatangan mereka adalah demi memperoleh Fa, demi mendapat penyelamatan, dengan mereka terselamatkan akan berhasil menyelamatkan dunia surga mereka yang semula sudah ada serta makhluk hidup semula milik mereka. Memercayai atau ikut mendorong arus penyebaran kebohongan penganiaya akan membuat mereka tidak dapat memperoleh Fa, bukankah ini merupakan sebuah penganiayaan, yang dapat memusnahkan makhluk hidup, memusnahkan dia dan kehidupan yang mereka wakili? Seluruh umat manusia juga berada di tengah penganiayaan. Pengikut Dafa adalah target utama dari penganiayaan ini, karena mereka adalah pengikut Dafa, mereka menanggung kewajiban untuk menyelamatkan orang lain. Dengan perkataan kekuatan lama, di Tiongkok sana telah berkumpul banyak kehidupan tingkat tinggi, bahkan kehidupan yang lebih tinggi, semuanya ke sana untuk memperoleh Fa. Maka tempat itu seperti yang disebut oleh aliran Tao berupa tungku pengolah “Dan”, apinya harus membakar dengan dahsyat dan membara. Sekiranya dalam ujian yang bagaikan kobaran api anda dapat melangkah maju, dalam penganiayaan yang kejam ini anda masih dapat bertahan, maka anda adalah seorang praktisi Xiulian, langit akan mengakui anda, anda niscaya dapat mencapai kesempurnaan. Yang tidak berhasil melewati bagaimana? Inilah tujuan mereka, melebur orang bersangkutan, yaitu membuang ampasnya, menghasilkan emas murni melalui pengolahan. Demikianlah proses tersebut, terlihat tidak beraturan, padahal adalah sangat beraturan. Kekacauannya justru terwujud secara konkret pada dahsyatnya kobaran api, itu adalah sangat beraturan, khusus terhadap hati manusia yang berbeda akan memerankan fungsi yang berbeda, hati manusia yang berbeda akan merefleksikan kondisi yang berbeda. Maka saya katakan tak peduli bagaimanapun, keterlibatan dan pengacauan kekuatan lama, serta keseluruhan hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, semuanya sudah terdorong hingga paling akhir.

Situasi di atas langit dan di bumi adalah sama. Anda sekalian telah melihat, baik itu yang disebut ujian kejam bagi pengikut Dafa, termasuk ujian bagi makhluk hidup, bukankah berakhir dengan mencapai kesempurnaan? Lalu untuk menguji seseorang apakah dapat mencapai kesempurnaan, bukankah dilihat dari tingkat kejahatan yang dialami? Tingkat dahsyat kobaran api ini? Api tersebut sudah hampir padam. Jadi orang-orang jahat yang dimanfaatkan oleh kejahatan sedang ditangkapi, dibenahi, tunggu hingga semuanya sudah ditangkap, coba anda pikirkan, bukankah peristiwa pengujian terhadap pengikut Dafa ini sudah berakhir? Bukankah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sudah terbagi? Maka peristiwa ini selesailah sudah. Pelurusan Fa alam semesta juga sudah selesai. Demikianlah gerangan masalahnya.

Tahap berikutnya, masih ada peristiwa Fa meluruskan dunia manusia. Kemarin ada seorang praktisi mengajukan pertanyaan tentang masalah sejumlah orang lainnya yang belum mendapatkan Fa, saya katakan itu adalah urusan Fa meluruskan dunia manusia di kemudian hari. Sebagai pengikut Dafa semata-mata melakukan pekerjaan ini di masa pelurusan Fa, maka pada masa tersebut pengikut Dafa memang mempunyai kewajiban yang besar. Kewajiban apa? Anda sekalian tahu, bukankah saya pernah mengatakan betapa mahabesarnya alam semesta, betapa banyaknya makhluk kehidupan? Tak terhitung tak terbatas, tak terhitung tak ternilai. Molekul yang terlihat di bawah mikroskop, setelah diperbesar dilihat melalui layar fluoresens, itu sama dengan penyebaran planet di alam semesta, struktur molekul setelah diperbesar yang terlihat adalah langit. Tetapi molekul itu juga bukanlah partikel yang paling kecil, di bawahnya masih ada atom, setelah diperbesar lalu dilihat, bentuk eksistensi partikel sama juga dengan bintang-bintang di langit, dia juga merupakan langit pada tingkat tersebut. Atom juga bukanlah yang paling kecil, di bawahnya masih ada partikel yang lebih mikroskopis, lebih mikroskopis, lebih mikroskopis. Partikel yang bertingkat-tingkat adalah langit yang bertingkat-tingkat, semakin halus sebuah partikel keampuhannya semakin besar. Orang yang menekuni ilmu fisika mengatakan semakin halus, partikel semakin mikroskopis pancaran radioaktifnya semakin besar, tenaganya semakin besar, energinya semakin besar. Memang demikian, partikel itu terlihat sama seperti planet, lalu di atasnya ada apa? Di atas bumi orang-orang tahu ada manusia, di atas planet lainnya apakah ada makhluk hidup, yang diselidiki oleh manusia juga hanyalah permukaan dari ruang dimensi yang sederajat dengan manusia, beranggapan mungkin sebagian ada, sebagian tidak ada, namun mayoritas dari mereka tidak hidup di ruang permukaan, banyak kehidupan eksis dalam ruang dimensi bentuk lain, maka anda tidak dapat melihatnya. Ilmu pengetahuan manusia sangat terbatas. Di semua planet juga ada kehidupan, juga ada bentuk masyarakat dari kehidupan tersebut, bahkan masih terdapat banyak dunia yang makmur, jika demikian ada berapa banyak kehidupan? Yang saya maksud ialah setelah partikel itu diperbesar sama juga seperti planet, ada berapa banyak kehidupan? Lalu jika terus diselidiki, partikel yang bertingkat-tingkat telah membentuk langit yang bertingkat-tingkat, alam semesta yang raksasa ini ada seberapa besar? Ada berapa banyak kehidupan? Sedangkan ruang dimensi antara partikel dengan partikel, yang terkomposisi oleh partikel mikroskopis yang tak terlihat, keseluruhan bidang dari ruang dimensi tersebut adalah pijakan bumi, jika demikian ada seberapa besar? Ada berapa lapis bidang tingkatan seperti ini? Ia bukan main rumitnya. Setiap tingkat juga demikian, bahkan Dewa juga tidak dapat menyelidiki dengan jelas, tidak dapat menghitung sebenarnya ada berapa banyak kehidupan, bagi manusia semua itu adalah Dewa, banyaknya sudah sampai taraf demikian.

Pengikut Dafa adalah Dewa yang turun ke bumi dengan membawa kewajiban membantu Guru menyelamatkan makhluk hidup, menanggung kewajiban menyelamatkan makhluk hidup kalangan bawah. Anda merasa tidak masalah kultivasi anda pribadi tidak baik, seperti cara Xiulian dalam sejarah, maka ada orang yang tidak begitu gigih maju, menjalani kultivasi dengan setengah hati. Tetapi apakah telah terpikirkan oleh anda? Di saat anda datang ke dunia ini pernah menanda-tangani perjanjian dengan saya. Anda bersumpah ingin menyelamatkan makhluk hidup tersebut, dengan demikian barulah anda dapat menjadi pengikut Dafa, barulah anda mampu melakukan hal ini, namun anda belum menunaikannya. Anda belum menunaikannya secara penuh, makhluk hidup tak terhitung dan kelompok kehidupan mahabesar yang dijatahkan bagi anda, yang menjadi tanggungan di balik anda, anda bahkan tidak mampu menyelamatkan mereka, itu pertanda apa?! Apakah itu merupakan sebuah masalah sederhana menyangkut Xiulian yang tidak gigih maju? Itu adalah perbuatan dosa yang sangat-sangat besar! Dosa yang tiada taranya! Anda katakan di kala tiba saatnya dengan sekali berteriak memanggil Shifu, berkata pada Shifu anda belum berkultivasi dengan baik, apakah masalah ini selesailah sudah? Siapa yang dapat melepaskan anda? Apakah kekuatan lama rela melepaskan anda? Betapa besar masalah ini?!

Tetapi ada sebagian orang justru begitu tidak gigih maju, hati manusianya begitu kuat, menemui hal apa pun lalu menilainya dengan hati manusia, bahkan ada yang tidak pernah berpijak di atas Fa untuk memikirkan diri sendiri adalah pengikut Dafa, memikirkan kewajiban diri sendiri besar, juga tidak memikirkan masalah dengan meletakkan penyelamatan makhluk hidup pada urutan pertama, selalu menggunakan hati manusia untuk memikirkan masalah. Anda suka atau tidak, anda marah di hati karena merasa tidak adil, anda menuruti apa yang diinginkan, bagaimana itu dapat dibenarkan?! Apakah Dewa akan seperti anda begini? Jika penyelamatan makhluk hidup selalu seperti yang anda sikapi, bagaimana untuk menyelamatkan makhluk hidup? Yang anda suka anda selamatkan, yang anda tidak suka tidak diselamatkan, kalau begitu apakah dapat menyelamatkan makhluk hidup?

Kemakmuran yang ada di dunia manusia sekarang ini belum pernah ada dalam sejarah. Di satu aspek ialah agar para makhluk hidup dalam keadaan yang makmur seperti ini, yang dapat menggerakkan berbagai macam keterikatan manusia, tidak memperkenankan anda memperoleh Fa. Demikianlah caranya, semua sedang memikat keterikatan hati anda, lihat apakah anda masih dapat memperoleh Fa. Jika anda dalam keadaan seperti ini masih dapat memperoleh Fa, maka anda diakui. Jika anda tidak dapat memperoleh Fa adalah anda sendiri yang tidak layak. Aspek kedua ialah, alam semesta memang seharusnya dimusnahkan, kehidupan bersangkutan memang seharusnya disingkirkan, sudah semestinya demikian, anda dapat melangkah keluar barulah diakui oleh langit. Lalu siapa yang dapat melangkah ke luar? Tentu dapat! Bukankah ada Dafa, Dafa alam semesta sedang diajarkan? Orang lain telah memperoleh, mengapa anda tidak dapat memperoleh?! Orang lain dapat berkultivasi dengan baik, mengapa anda tidak dapat?! Bukankah ini adalah masalah pribadi? Di atas langit menganggap ini adalah adil. Sesuatu yang semula harus dimusnahkan, anda ingin menyelamatkan mereka, maka haruslah demikian. Mengapa mereka dapat terselamatkan, mana ada yang begitu mudah? Memang demikian seriusnya. Namun dalam lingkungan seperti ini, di tengah dunia yang begitu ramai, ditambah dengan penganiayaan yang kejam, siapa yang masih ingin Xiulian? Rintangan terbesar dalam Xiulian adalah hati manusia, seseorang terdapat berapa banyak hati manusia biasa dan keterikatan hati, bahkan pengikut Dafa yang tidak gigih maju, ada pula yang terseret masuk. Sumpah janji yang diri sendiri ikrarkan, kondisi hati penuh haru seperti pada awalnya memperoleh Fa, semuanya telah tiada. Perihal penganiayaan, siapa yang menganiaya? Bukankah manusia? Dalam sejarah banyak penganut Dewa bukankah juga pernah mengalami hal ini? Apa yang ingin anda dapatkan? Bukankah mencapai kesempurnaan di atas jalan Dewa? Bagaimana sampai penganiayaan dapat menggoyahkan orang yang melangkah di atas jalan Dewa? Bukankah itu berarti hati manusia anda telah terusik, nama, kepentingan dan Qing anda telah tergerak, bukankah demikian yang menyebabkan semua ini terjadi?

Anda sekalian coba pikirkan, tak peduli bagaimanapun dianiaya, tak peduli penganiayaan ini betapa berat, dapatkah ia terjadi secara kebetulan? Sejak masa lampau hingga kini, alam semesta ini, segala sesuatu ini, jangankan manusia, segenap alam semesta juga sedang berproses mengikuti hukum yang sudah diatur dengan baik sebelumnya. Bagi umat manusia terlebih adalah demikian. 5.000 tahun pada umat manusia adalah sebuah pertanda bencana, peradaban selama 5.000 tahun adalah sebuah skenario. Saya beri tahu anda sekalian, benar-benar adalah sebuah skenario. Setiap kali melewati kira-kira 5.000 tahun sejarah manusia akan berakhir, manusia mengalami pemusnahan, sebab dimusnahkan adalah berlakunya hukum alam semesta terbentuk-bertahan-rusak-musnah. Setibanya tahap itu, semuanya jadi tidak benar, moral manusia tidak benar, materi juga tidak benar, maka dimusnahkan; kualitas moral jika sudah tidak benar maka pasti dimusnahkan, bagian baik yang tersisa, dijadikan sebagai benih manusia, berkembang lagi dari awal; skenario itu ditarik kembali, direvisi ulang, dalam novel sejarah selama 5.000 tahun, bagian mana yang tidak memuaskan lalu direvisi, direvisi, direvisi. Dari itu bukankah banyak Dewa, orang suci dan petapa Tao di dunia pernah menyampaikan perkataan ini? Bahwa manusia adalah berulang, sejarah umat manusia adalah berulang. Di kalangan Xiulian perkataan ini sering diucapkan, sering didengar, beginilah gerangan masalahnya.

Sejarah bumi ini adalah 100 juta tahun. Ada yang mengatakan, bagaimana mungkin 100 juta tahun? Ilmuwan menemukan bahwa 2 miliar tahun lebih, 4 miliar tahun lebih. Saat bumi diciptakan, bukan tanpa sesuatu lalu terbentuk, melainkan benda yang diambil dari berbagai tempat dalam alam semesta, yaitu mengumpulkan benda sisaan dan pecahan dari berbagai macam alam semesta. Yang berguna, yang dibutuhkan di atas bumi maka diambilnya, tetapi benda tersebut semula sudah ada, ia terkombinasi menjadi bumi. Jadi bagaimana anda menentukannya? Begitu anda menentukan, waktunya adalah waktu dia di masa lampau. Manusia memang adalah manusia, dia selalu terkungkung dalam cara berpikir manusia semacam itu. Usia sesungguhnya bumi ini adalah 100 juta tahun, tidak boleh melebihi 100 juta tahun. Bila melebihi 100 juta tahun, semua sumber dayanya sudah tidak layak.

Dalam 100 juta tahun ini, waktunya juga tidak pendek. Anda coba pikirkan, dalam 100 juta tahun ada berapa kali 5.000 tahun? Ada berapa banyak peradaban 5.000 tahun yang pernah eksis? Sudah berapa kali skenario ini direvisi? Sudah berapa kali berulang bencana umat manusia? Kemarin dalam rapat Shen Yun saya katakan pada mereka, saya katakan bukan senda gurau, sekarang ada grup kesenian Shen Yun, ketika itu apakah ada Shen Yun? Pokoknya ada tarian Tiongkok klasik, namun yang mementaskan Tiongkok, mementaskan tarian klasik belum tentu orang Timur. Karena di tempat Tiongkok itu juga bukan selalu orang Tiongkok yang berpentas, ada bangsa keturunan berbeda juga pernah berpentas, mereka pernah sebagai orang Tiongkok, menjadi negara Tiongkok di kala itu, negara yang berada di pusat. Pada masa periode yang lalu orang kulit putihlah yang berpentas, kali ini yang terakhir adalah orang kulit kuning yang mementaskan.

Saya sering mengatakan bahwa umat manusia ibarat sebuah pertunjukan, tetapi pada akhirnya dapatkah manusia terselamatkan, di tengah pelurusan Fa dapatkah makhluk hidup terselamatkan, ini adalah sesuatu yang belum diketahui, tidak ada dalam skenario ini. Kebudayaan, pemikiran dan perilaku manusia, semua ini adalah demi menghadapi kecemasan terakhir yang bersifat teka-teki, sesungguhnya hingga terakhir berapa banyak kehidupan yang dapat dipertahankan, ini tidak ada dalam pengaturan. Melalui pengukuhan yang begitu lama waktunya, dua kali periode bumi, sejarah selama 200 juta tahun, telah diatur peristiwa ini. Sebagai pengikut Dafa, kalian tidak punya alasan apa pun tidak menyelesaikan misi diri sendiri. Ketika anda duduk di sini, ketika anda disebut sebagai pengikut Dafa, tak peduli anda gigih maju atau tidak, praktisi baru atau lama, anda niscaya punya kewajiban tersebut. Jika tidak ada ikatan takdir, hari ini anda pasti tidak dapat duduk di sini.

Lalu ada yang mengatakan di sini masih ada mata-mata dalam jumlah tidak sedikit. Betul! Saya sangat jelas, sekalipun mata-mata, juga adalah dengan bentuk demikian agar mereka datang mendengar Fa! Juga merupakan pengaturan Dewa! Tidak memandang profesi manusia, penyebaran Dafa secara luas tidak memandang profesi manusia, tidak ditujukan kepada kelompok, semata-mata ditujukan pada hati manusia! Tak peduli apa pekerjaan anda, pikiran adalah punya anda sendiri, hati manusia adalah punya anda sendiri, pilihan masa mendatang adalah punya anda sendiri. Semua makhluk juga diberikan kesempatan. Apa yang disebut belas kasih? Apa yang disebut menyelamatkan makhluk hidup? Jika pada masa akhir Dharma ada orang justru ingin berprofesi sebagai mata-mata, diselamatkan atau tidak? Dia pada siklus kehidupan sekarang adalah mata-mata, pada siklus kehidupan sebelumnya dia adalah orang yang sangat luar biasa, jiwanya di masa lalu adalah Dewa yang sangat agung! Jika anda merasa dia tidak layak untuk proyek Dafa, maka jangan perkenankan dia mengerjakan hal-hal konkret, dengan demikian sudah boleh, untuk Xiulian biarlah tetap dia jalani. Anda biarkan dia secara langsung lakukan klarifikasi fakta, lakukan pekerjaan lainnya saja. Hal-hal menyangkut proyek, hal yang diatur secara konkret anda jangan perkenankan dia lakukan, dengan demikian sudah boleh.

Ada beberapa hal, kalian sendiri justru tidak dapat memikirkannya secara rasional. Khusus menghadapi hal yang ingin kalian lakukan juga diperdebatkan dengan menggunakan hati manusia, anda tidak pernah berpikir anda adalah pengikut Dafa! Seberapa besar kewajiban yang anda tanggung! Anda selalu tidak memikirkan masalah dengan berpatokan pada sebuah dasar penyelamatan makhluk hidup yang anda jalani, selalu berpikir dengan menggunakan hati manusia! Sekali menghadapi masalah konkret hati manusianya segera muncul! Sekali menghadapi hal-hal konkret hati manusia segera bangkit kembali! Coba anda katakan apakah Dafa ini berupa hal yang bersifat kelakar? Di saat anda benar-benar tidak dapat menyikapinya secara benar, maka benar-benar akan timbul masalah. Itu masih bukan sekadar masalah kecil, jiwa anda dan keabadian jiwa anda semua akan diakhiri oleh kekuatan lama.

Bukan hanya pengikut Dafa yang datang ke dunia ini telah menanda-tangani perjanjian dengan Shifu, semua yang datang ke dunia ini, di antaranya manusia, kehidupan, Dewa yang turun dari atas langit, semuanya ada perjanjian dengan saya. Alam semesta terlampau besar, kehidupan terlampau banyak, bumi terlampau kecil, tidak dapat menampung kehidupan yang terlampau banyak, kehidupan yang terseleksi semua pernah bersumpah ingin membantu saya meluruskan Fa, menyelamatkan makhluk hidup, dengan demikian mereka barulah dapat lahir di bumi, hanya saja saya sebelumnya dalam sejarah telah mengatur pengikut Dafa untuk melakukan hal ini secara konkret. Namun khusus terhadap penyebaran Fa, penyebaran dari orang ke orang, bagi mereka setiap orang juga ada kewajiban. Ini adalah urusan manusia biasa.

Kuncinya ialah pengikut Dafa harus melakukan dengan baik hal-hal yang harus kalian lakukan, anda bahkan tidak gigih maju dalam Xiulian, anda juga tidak begitu antusias untuk Xiulian, berkultivasi dengan setengah hati, dalam proyek Dafa menyangkut penyelamatan manusia, hati manusia mengait keterikatan anda, dalam hati selalu gusar merasa tidak adil. Ada apa yang membuat anda merasa tidak adil? Apakah anda tidak tahu anda datang untuk mengerjakan apa?! Apakah anda tidak tahu kewajiban anda seberapa besar?! Anda tidak tahu ada makhluk hidup dengan jumlah tak terhitung menanti anda untuk diselamatkan, itu adalah kewajiban anda! Itu adalah janji anda! Adalah sebuah kesempatan bila anda sekalian bersama-sama melakukan hal penyelamatan manusia, adalah menciptakan kondisi bagi penyelamatan manusia, masih tidak anda manfaatkan dengan baik, anda tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan dengan baik oleh pengikut Dafa, seberapa besar dosa yang akan anda perbuat, apakah anda tahu?

Wahai pengikut Dafa, ada banyak orang di saat mengklarifikasi fakta, maksudnya berharap orang lain dapat memperoleh Fa, melangkah masuk. Niat hatinya baik, tetapi acapkali di tengah anda mengklarifikasi fakta, baik yang dibicarakan adalah kejahatan partai jahat PKT, maupun pengikut Dafa yang lurus dan baik, semua ini dapat diterima oleh mereka, tetapi bila anda ingin agar dia Xiulian maka sudah tidak dapat diterima. Mengapa? Tentu saja alasannya selalu adalah “saya masih ingin meraih uang, saya masih ingin menghidupi keluarga, saya masih ada urusan ini dan itu”. Dia memang tidak dapat melangkah masuk. Dalam perwujudannya terlihat dia tidak ingin Xiulian, apakah anda tahu itu adalah Dewa yang tidak memperkenankan dia masuk? Dewa membuat dia dengan bermacam-macam alasan, mengendalikan hati manusia dia yang beraneka ragam untuk menghindari Xiulian, karena dia tidak layak menjadi pengikut Dafa, karena para pengikut Dafa sudah ditentukan dalam sejarah. Ada yang memperoleh Fa lebih awal, ada yang belakangan, ini tidak jadi masalah, mereka adalah pengikut Dafa. Namun ada orang justru tidak dapat masuk, dikarenakan dia tidak layak mengemban misi yang agung ini.

Sama seperti grup kesenian Shen Yun, ingin merekrut seorang yang memiliki teknik tinggi, tetapi dia tidak Xiulian. Secara paksa menarik dia ke sini juga akan pergi dengan berbagai alasan. Ada orang tidak Xiulian namun ingin berada di sini, Dewa juga akan membuatnya pergi. Kekuatan lama juga tidak memperkenankan dia berada di sini, karena merasa dia tidak layak di sini. Shen Yun memang sedang menyelamatkan makhluk hidup, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengikut Dafa, karena Shen Yun bagaimanapun adalah sebuah grup kesenian yang tuntutan tekniknya lebih tinggi, seandainya seseorang memiliki kemahiran teknik juga dapat Xiulian, maka dia benar-benar dapat melangkah masuk, akhirnya dapat memenuhi syarat, maka dia diperkenankan bertahan di sini, jika tidak layak tidak diperkenankan masuk. Sekalipun telah masuk, namun dia tidak melakukan hal-hal yang disetujui oleh sisinya yang mengerti, dikarenakan hal ini juga akan membuat dia pergi. Karena ini adalah sebuah kelompok Xiulian, adalah sebuah kelompok penyelamat manusia, bukan sekadar manusia berada dalam arena hiburan, manusia berada di atas panggung, Dewa juga berada di situ. Sekiranya seorang manusia biasa, manusia biasa yang tidak Xiulian, yang penuh dengan karma di sekujur tubuh berada di sini, bagaimana itu dapat dibenarkan? Sesungguhnya adalah demikian masalahnya. Dapat dikatakan, kelompok pengikut Dafa ini, bukan sembarang orang dapat masuk. Anda sekalian tahu, Dewa sedang bantu mengerjakan, sehingga teknik dan keterampilan pemain Shen Yun selalu dapat menimbulkan mukjizat di atas panggung maupun di bawah panggung. Suara yang dikumandangkan oleh grup musik, hasil visual yang terlihat oleh hadirin, telah mengalami penguatan oleh Dewa, siapa pun tidak dapat menandinginya. Yang terlihat dan terdengar oleh hadirin adalah sesuatu yang melampaui manusia. Tentu saja, seorang yang faktor tekniknya semakin baik hasilnya akan semakin baik.

Sebagai proyek lainnya dari pengikut Dafa juga demikian. Saat tidak ada tenaga ahli, dicarinya dalam masyarakat, setelah dicari kian kemari, akhirnya masih tidak sesuai, masih harus mengandalkan kalian sendiri. Karena kalian adalah pengikut Dafa, maka harus kalian yang mengerjakan, mengapa kalian mengandalkan manusia biasa? Mengapa tidak mencari jalan mengatasi sendiri, membina tenaga ahli? Semuanya ingin menggunakan jurus cepat, betulkah demikian? Mengejar hasil di depan mata. Pemikiran demikian adalah kebudayaan partai yang diindoktrinasi oleh partai jahat. Mengerjakan hal apa pun kerjakanlah dengan baik. Di tengah proses mengerjakan yang dipandang adalah hati manusia anda, bukan melihat keberhasilan anda itu sendiri. Di tengah proses anda mengerjakan niscaya telah menyelamatkan manusia! Di tengah proses anda mengerjakan adalah proses peningkatan anda dalam Xiulian, bersamaan juga berperan menyelamatkan makhluk hidup! Bukan berarti anda telah berhasil mengerjakan hal itu maka baru berperan menyelamatkan makhluk hidup.

Ada satu keadaan lagi, yang terdapat pada praktisi dari berbagai bidang pekerjaan, ada orang terbiasa menaruh perhatian pada hal-hal kecil. Tentang gerakan dalam latihan Gong, tentang seberapa kecepatannya, atau gerakannya sedikit kurang baik, dalam hati selalu merasa kurang memenuhi syarat. Kalian yang duduk di sini sebelum menjadi manusia, ada yang dari aliran Buddha, aliran Tao dan Dewa berbagai jenis, semua itu ada. Saya beri tahu kalian, seperangkat benda Shifu ini adalah digunakan untuk menyempurnakan anda kembali ke posisi semula anda, pada mulanya anda memiliki benda yang semula anda miliki. Saya tidak terlalu detil menekankan tingkat kriteria anda, harus seperti hasil dari satu cetakan, saya tidak mengatakan demikian. Dalam hal gerakan bila secara garis besar sudah benar, maka ia dapat berfungsi. Lepaskan keterikatan hati anda, jangan mencurahkan perhatian pada hal-hal kecil tersebut, juga jangan memandang masalah dengan menggunakan berbagai macam hati manusia. Ada orang dalam belajar Fa juga demikian: apa yang mau dipelajari, kapan belajar, belajar Fa seberapa lama, dalam belajar Fa baca yang ini, tidak baca yang itu. Pengikut Dafa bila ada waktu maka anda belajarlah Fa, karena anda adalah orang Xiulian, jika anda tidak belajar Fa, apa yang anda lakukan? Waktu yang tersisa dapat menolong lebih banyak orang, itu baru bagus!

Belajar Fa bersama merupakan suatu hal yang saya tinggalkan untuk anda sekalian, latihan Gong bersama juga merupakan suatu hal yang saya tinggalkan untuk anda sekalian, selain di bawah kondisi penindasan yang sangat serius, daerah lainnya kecuali daratan Tiongkok semua harus melakukan demikian. Tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan, karena ini bersangkutan dengan masalah manusia kelak dalam hal mendapatkan Fa dan Xiulian, oleh sebab itu latihan Gong dan belajar Fa bersama tidak boleh tidak ada. Belajar Fa dengan “Zhuan Falun” sebagai utama. Seumpama waktunya banyak, maka anda belajarlah ceramah Fa lainnya, ini tidak ada masalah, namun harus dengan “Zhuan Falun” sebagai utama. Jika sungguh waktu tidak cukup, tidak dapat pelajari yang lain, maka anda sendiri carilah waktu untuk membaca ceramah Fa saya yang lainnya. Suatu hal yang sedemikian sederhana, tidak secara khusus menuntut anda sesuatu hal, tidak ada suatu ketentuan yang kaku bagi anda, atau anda harus menentukan sesuatu yang kaku!

Akan tetapi ada satu hal, walau tidak dituntut secara demikian, anda harus menganggap anda sendiri sebagai orang Xiulian! Anda sendiri berinisiatif belajar Fa! Jika anda tidak belajar Fa, bagaimana anda dapat melakukan hal ini? Anda katakan sanggup. Dengan mengandalkan pikiran manusia yang licik dan kecerdasan untuk dikerjakan, dijamin anda tidak akan berhasil, mengapa? Anda berdagang atau menyangkut pekerjaan di tengah manusia biasa, semua itu mungkin bisa berhasil, namun justru hal ini tidak bisa berhasil, karena perkataan yang anda ucapkan tidak memiliki energi, tidak berlandaskan Fa. Anda ingin menyelamatkan dia, namun perkataan yang anda ucapkan tidak dapat melenyapkan karma, tidak dapat menyingkirkan keterikatannya, bagaimana anda dapat menyelamatkan dia?! Bila anda ingin menyelamatkan dia, anda sendiri haruslah sebagai orang Xiulian, perkataan yang anda ucapkan memiliki energi, dapat menghapus prasangka dan keterikatannya, dapat memerankan fungsi tersebut, dapat mengekang benda-benda buruk yang mengacau, yang ada dalam pikirannya saat itu, dengan demikian anda baru dapat menyelamatkan dia, termasuk mengklarifikasi fakta di berbagai macam lingkungan, bukankah demikian? Juga ada orang yang berpikir, saya adalah praktisi lama, tidak belajar Fa dalam satu jangka waktu tidak akan bermasalah. Tetap bermasalah, lebih lama lagi juga tidak dibenarkan, karena bagian yang telah dikultivasi dengan baik sudah dipisahkan, Gong yang didorong ke posisi bawaan lahir harus digabung dengan pikiran lurus anda dalam Fa, barulah ia dapat berfungsi, jika tidak belajar Fa, terlepas dari Fa maka tidak mampu menggerakkan komando, karena itu berkat kekuatan Fa.

Berbagai sifat hati manusia, perasaan takut bagaimana dapat menggerakkan Gong? Orang yang lepas dari Dafa Gong-nya akan jatuh ke bawah, sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Saya senantiasa mengatakan, bahwa menyangkut Xiulian, bila anda telah lepas dari Dafa, maka anda sudah bukan Xiulian lagi. Bila anda telah lepas dari Dafa, segala sesuatu yang anda lakukan bukanlah dilakukan oleh pengikut Dafa, semata-mata adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia biasa, tidak akan mencapai kesempurnaan, hanya akan mengumpulkan jasa pahala. Mengumpulkan jasa pahala namun tidak tumbuh Gong, maka anda berada di tingkat manusia ini saja. Sebagai pengikut Dafa, makhluk hidup warga anda juga tidak anda selamatkan, makhluk hidup yang tak terhingga menanti anda untuk diselamatkan, anda juga tidak mampu menyelamatkannya, kadang kala akan seperti manusia biasa tidak menaruh perhatian. Anda merasa itu adalah hal yang sederhana, anda merasa setiap gerak gerik dan pemikiran anda semuanya sangat wajar, semuanya sangat sederhana, ini tidak berakibat apa-apa, ini ada akibat apa? Apa yang disebut tidak berakibat apa-apa?! Kewajiban anda besar! Bagaimana bisa itu tidak berakibat apa-apa?! Sekalipun anda menjadi seorang yang baik di tengah manusia biasa, anda tidak Xiulian, anda juga terhitung berbuat dosa yang ekstrem besar! Karena anda tidak menyelamatkan makhluk hidup yang seharusnya anda selamatkan!! Anda tidak menunaikan janji yang anda tanda-tangani dalam prasejarah!! Bukankah begini masalahnya?! Saya dahulu berceramah Fa tidak pernah menggunakan nada pembicaraan yang demikian pada kalian. Shifu cemas dalam hati, sudah hampir sampai paling akhir. Ada sebagian orang tidak bergegas. Bagaimana jadinya?! Sejumlah praktisi yang didesak ke luar oleh kalian karena hati manusia di antara kalian, tentu saja juga karena tidak berbuat dengan baik, yang pergi dengan gusar merasa tidak adil, bila anda tidak menemukan mereka hingga kembali, anda juga terhitung berbuat dosa. Apakah anda kira itu seperti urusan manusia biasa, sudah berlalu ya biarlah berlalu? Apakah sebegitu sederhana?

Kehidupan dalam alam semesta ini banyaknya tak terhitung, lagi pula mereka semua menjulurkan sebuah mata, seperti seutas benang, di depannya adalah bola mata, kehidupan tak terhingga dalam alam semesta semua menjulurkan sebuah mata, mengamati setiap pengikut Dafa! Pada setiap tingkat juga ada! Lagi pula dalam mata yang bertingkat-tingkat itu masih ada mata! Yang lebih mikroskopis, Dewa tingkat rendah juga tidak tahu, dalam mata yang lebih mikroskopis masih terdapat mata yang lebih-lebih mikroskopis yang menjulur ke sini, telah memenuhi bumi, tidak ada celah kosong di sekelilingnya, semua sedang mengamati segala sesuatu yang ada di tempat manusia sini. Setiap gerak gerik anda, setiap niat dan pikiran anda, semua sedang diamati mereka, karena anda akan menentukan masa depan jiwa mereka! Apakah mereka tidak cemas? Anda merasa anda tidak ada yang menjadi persoalan, berbuat dengan baik atau buruk begitulah hasilnya. Bukan tidak menjadi persoalan, apakah anda tahu kewajiban anda ada seberapa besar? Apa yang disebut sebagai pengikut Dafa? Apakah disebut dengan sesukanya? Ini adalah sebuah sebutan yang paling agung dan sakral.

Tentu saja, ada banyak pengikut Dafa masih melakukan dengan sangat baik, meskipun sedikit banyak pernah jatuh tersandung. Tidak apa-apa, Shifu telah melihat, ada sejumlah kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh manusia, semua itu tidak diperhitungkan, setelah jatuh bangkit lagi, itulah yang paling luar biasa, lakukan dari awal dengan baik! Asalkan anda dapat senantiasa melangkah maju dengan sadar jernih, terus menjalani kultivasi, terus melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, itu sudah luar biasa, Shifu niscaya mengakui anda! Saya harap anda sekalian bangkitkan semangat, bergegas lakukan, dan juga harus lakukan dengan baik. Perkataan ini sampaikanlah kepada pengikut Dafa di daratan Tiongkok. Jangan terjerumus dalam hati manusia, dalam hal-hal kecil, dalam perdebatan yang tak berkesudahan. Situasi juga sedang berubah dengan tiada hentinya, jangan menganut begitu banyak hati manusia.

Saya dengar kabar ada sebagian tempat, praktisi Dafa sudah keluar berlatih Gong, ada praktisi melakukan klarifikasi fakta ke kantor polisi, lembaga keamanan umum dan gedung pemerintahan, bahkan dilakukan sangat baik. Di sebagian daerah kejahatan benar-benar tidak berani lagi menganiaya pengikut Dafa dengan begitu serius. Situasi ini sedang berubah, kejahatan juga semakin lama semakin sedikit, tak peduli bagaimanapun, termasuk si penganiaya, ada juga yang bahkan menanti kalian untuk diselamatkan. Tentu saja ada yang dosanya terlampau besar, klarifikasi anda mungkin tidak bisa dia terima. Bukan dia yang tidak bisa terima, melainkan Dewa yang tidak memperkenankan dia mendengarnya lagi. Tapi tak peduli bagaimanapun, pengikut Dafa tidak boleh memilih-milih, makhluk hidup yang kalian hadapi semua harus diselamatkan.

Ketika saya begitu dilahirkan, banyak Dewa lalu ikut turun ke bawah. Sejak saat itu setiap tahun juga ada, Dewa secara berkesinambungan turun ke bawah. Sampai saat saya mengajarkan Fa, Dewa yang datang itu turun ke bawah bagaikan bunga salju. Begitulah banyaknya. Ketika saya hitung usianya, sejak saya mengajarkan Fa hingga kini, anak muda yang berusia sekitar 25 tahun, sungguh masih banyak orang yang belum mendapatkan penyelamatan, mereka semua asalnya adalah Dewa, mereka turun ke bumi, menyebar di berbagai tempat di seluruh dunia, ada yang tidak dapat menjadi manusia, karena tidak ada begitu banyak tubuh manusia, maka lahirlah sebagai hewan dan tumbuhan, mengapa masyarakat sekarang ini tuntutannya begitu tinggi terhadap perlindungan hewan dan tumbuhan, selama sekian tahun, semua itu ada sebabnya, Dewalah yang mengatur dan menggerakkannya, tidak ada orang yang dapat melihat jelas akan hal ini, namun semua itu tidaklah sederhana.

Dunia manusia adalah sebuah tempat yang sesat, sekali turun ke sini akan tersesat, segalanya dari masa lampau akan terlupakan. Banyak orang juga tahu, sekarang di seluruh dunia, tak peduli pemerintah, ilmuwan, pokoknya banyak orang juga tahu, bahwa umat manusia sudah melangkah hingga paling akhir, sulit dikatakan kapan umat manusia akan berakhir, mereka semua jelas akan hal ini. Sumber alam manusia sudah tidak benar, planet bumi mengalami perusakan secara drastis, yang pertama-tama tidak benar itu adalah air. Ada orang masih ingin menjalani hidup yang santai dan nyaman, masih ingin hidup bahagia, yang saya katakan adalah manusia biasa. Tetapi tak peduli bagaimanapun, manusia memang adalah manusia, tak peduli dia datang dari tingkat yang seberapa tinggi, setibanya di tempat manusia, dia niscaya masuk dalam kesesatan, tidak memperkenankan dia mengingat hal-hal semula. Jadi bagaimana? Maka harus kalian yang menyelamatkan mereka. Harus dijelaskan dari prinsip kebenaran dan atas dasar Fa, dijelaskan dari mengapa Falun Gong dianiaya, agar orang membangkitkan pikiran lurus, ini baru diakui oleh Dewa sebagai menyelamatkan manusia. Jika anda memperlihatkan mukjizat, akan menggaet keterikatan manusia yang lebih kuat terhadap kemampuan, orang akan datang Xiulian demi mendapat kemampuan bukan demi memperoleh penyelamatan bagi jiwanya, itu tidak diakui. Itu bukan penyelamatan, setelah orang melihatnya, kehidupan yang lebih jahat sekalipun juga ingin Xiulian. Jika demikian alangkah baiknya Sang Pencipta sendiri yang memperlihatkan sejenak, untuk apa butuh kalian yang memperlihatkan?

Ada orang selalu berpikir, ketika Yesus datang, ketika Dewa akan datang, apakah seketika menampakkan diri di langit? Wah, Dewa bermanifestasi secara nyata, cahaya benderang tampak secara nyata. Saya beri tahu anda, itu pasti adalah iblis yang datang. Kehidupan sudah berdosa, di tengah proses terbentuk-bertahan-rusak-musnah sudah akan tercerai-berai, barulah mereka datang memohon penyelamatan di tengah kesesatan. Dia harus bangkitkan pikiran lurus di tengah kesesatan, barulah dapat terselamatkan. Bila cahaya benderang tampak secara nyata, Dewa telah datang, coba anda pikirkan, orang yang lebih jahat sekalipun juga akan Xiulian, jika demikian untuk apa Dewa di atas langit masih perlu reinkarnasi ke tempat manusia? Jika demikian Sang Pencipta langsung saja berdiri di sana memberi tahu “kalian semua berubahlah jadi baik”, dan memberi kriterianya kepada mereka, dengan sepatah kata sudah cukup, untuk apa masih perlu datang ke tempat manusia? Bukankah begini prinsipnya? Dikarenakan semuanya sudah tidak memenuhi kriteria, bagi kehidupan alam semesta, karena mereka telah berbuat dosa, harus datang ke dalam kesesatan ini, agar anda mengalami penderitaan; di tengah penderitaan ini, anda masih tahu untuk Xiulian, anda dapat membangkitkan pikiran lurus, Dewa menganggap ini barulah luar biasa, baru memperkenankan dia Xiulian, baru memperkenankan dia mendapat penyelamatan, bukankah demikian prinsipnya?

Malah benar-benar telah masuk beberapa Dewa, masuk dalam Triloka. Mereka di atas langit melihat raja dari dunia mereka, Dewa utama dari alam semesta mereka, yang turun ke bumi dari surga mereka, berbuat sangat buruk di dunia manusia, mereka cemas bukan kepalang, Dafa telah diajarkan namun orang bersangkutan masih terobsesi tidak mau sadar, sedang melakukan hal-hal buruk, mereka tahu orang tersebut sudah tidak dapat terselamatkan, maka ada yang terang-terangan masuk ke sini, ingin membangunkan orang tersebut. Triloka tidak memperkenankan ada yang masuk, setelah masuk juga tidak dapat keluar, setelah masuk jadi sama dengan manusia. Ada yang masih memiliki sayap, terbang ke sana kemari, lambat laun dia hilang keampuhannya, juga tidak dapat terbang lagi, akhirnya meninggal di tempat manusia ini. Benar-benar telah datang beberapa sosok. Masih ada dalam beberapa bentuk lainnya, asalkan sudah masuk maka tidak dapat keluar, akan jadi seperti manusia. Meninggal di tempat ini. Di tempat manusia ini kesesatan tidak boleh dijebol selama waktu pelurusan Fa, karena apabila terlihat oleh manusia itu sama dengan berbuat dosa, berarti datang untuk menjebol kesesatan manusia, maka itu tidak diperbolehkan. Tentu saja hal ini bagaimanapun telah terlihat oleh manusia, ada banyak orang telah melihat kejadian ini, orang dalam jumlah kecil saja.

Tak peduli bagaimanapun, Shifu juga membicarakan pada kalian berdasarkan prinsip Fa, saya juga tidak dapat menampakkan cahaya benderang secara nyata pada kalian. Tentu saja ada yang telah melihat sesuatu maka anda telah melihatnya, itu adalah melihat keadaan di luar permukaan manusia, itu berkat kemampuan anda, kalau bukan di permukaan tidak terhitung sebagai menjebol kesesatan. Itu adalah sesuatu yang semestinya anda lihat. Sekiranya tampak di permukaan manusia secara utuh, itu adalah menjebol kesesatan. Tetapi ada satu hal kalian tahu, hal-hal yang Shifu utarakan adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, tidak ada orang yang mampu mengutarakannya. Tidak sebatas segala sesuatu dari kehidupan yang bertingkat-tingkat dalam alam semesta ini berada dalam ingatan saya, masa mendatang umat manusia, masa lampau umat manusia, segala apa pun berada di saya sini, saya tahu segala apa pun, tetapi tidak boleh ditampakkan pada kalian. Sesungguhnya juga telah ditampakkan sedikit, kalian telah mendengar kabar Shifu sedang mengajar bernyanyi bukan? (Tepuk tangan) Mereka yang menekuni seni tari tahu, pakar seni tari juga tidak ada yang semengerti saya, karena di masa prasejarah seni tari itu adalah rancangan saya. (Tepuk tangan meriah) Tentu saja tidak hanya beberapa macam ini, mereka mengatakan Shifu dengan seketika menguasai begitu banyak bidang, ah, sungguh ada sebagian orang berbuat tidak sesuai yang diharapkan, di masa prasejarah telah berjanji akan datang mengerjakan hal ini, dia tidak datang, jadi tidak ada yang mengerjakan, Shifu sendirilah yang mengerjakan.

Tak peduli bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, saya justru ingin memberi tahu kalian, bahwa kalian harus tahu kewajiban kalian seberapa besar, bukanlah permainan. Peristiwa ini sudah sampai paling akhir, saya bahkan cemas bukan kepalang, kalian malah tidak menganggapnya sebagai masalah, namun pada akhirnya bahkan menangis pun sudah terlambat. Segala sesuatu di dunia diatur sesuai dengan tujuannya, benda yang menimbulkan keterikatan manusia, yang tidak menghendaki anda memperoleh penyelamatan terlampau banyak, anda tidak menganggap diri sendiri sebagai orang Xiulian apakah juga larut mengikuti keadaan?! Anda adalah harapan makhluk hidup, anda adalah harapan dari kehidupan suatu lingkup di sana!

Penganiayaan ini sungguh terlampau jahat, hal-hal yang diatur oleh kekuatan lama sungguh terlampau jahat, benda yang saya kukuhkan selama 200 juta tahun semuanya telah dihancurkan oleh mereka, dibuat menjadi demikian oleh mereka. Saya semula adalah memberi solusi kebajikan kepada semuanya, akan tetapi sudah jadi begini, maka hanya bisa demikian, memanfaatkan taktik lawan untuk menaklukkan lawan. Sesuatu yang dapat dilakukan dengan baik oleh orang lain, mengapa anda tidak dapat melakukannya dengan baik?! Ini juga berupa masalah. Jika tidak ada keadaan apa-apa, maka harus dilakukan dengan baik.

Dari daratan Tiongkok keluar cukup banyak praktisi, status anda, keterangan apa pun dari anda, semua tidak dapat dibenarkan oleh pengikut Dafa penanggung jawab konferensi, setiap tahun juga ada banyak yang datang dari daratan Tiongkok, maka mereka sangat khawatir, mengatakan apakah bisa timbul masalah. Akhirnya saya berkata, praktisi daratan Tiongkok dari begitu jauh, untuk datang sekali juga tidak mudah, biarkanlah mereka masuk, (tepuk tangan) tidak perlu takut ada beberapa orang lain yang bercampur masuk. Siapa saja yang telah mendengar juga berkat takdir pertemuan, anda memang datang untuk memperoleh Fa. Jika tidak dapat menjadi pengikut Dafa, anda juga menganut sebuah pikiran lurus, bersiap diri untuk melakukan dengan baik, bertanggung jawab demi kehidupan yang anda wakili.

Baiklah, waktu yang tersisa saya menjawab sejumlah pertanyaan bagi anda sekalian. (Tepuk tangan meriah) Tulis di atas lembaran kertas, serahkan ke pengurus konferensi.

Bawalah ke sini.

Pengikut: Beberapa tahun terakhir ini banyak praktisi yang datang dari daratan Tiongkok ke luar daratan, kebanyakan dari mereka tidak begitu melangkah ke luar saat berada di daratan Tiongkok, bahkan mengatakan Shifu yang mengatur mereka berada di luar daratan untuk membuktikan kebenaran Fa dalam lingkungan yang longgar. Setelah tiba di luar daratan, mereka terkendala faktor bahasa, tidak memahami masyarakat luar daratan, tidak mengerti peradaban Barat, ditambah dengan pengaruh kebudayaan partai dalam jangka panjang, sehingga menimbulkan masalah bahkan gangguan bagi proyek yang berbeda. Ditambah lagi praktisi di sejumlah daerah tidak punya prinsip dalam mempekerjakan orang....

Shifu: Merasa praktisi lama luar daratan tidak dapat bekerja sama, mempekerjakan praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok lebih patuh dan mudah ditangani. Kemampuan kerja anda juga terlalu mengecewakan!

Bukan saya mengkritik kalian, praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok, mayoritas dari mereka belum melakukan dengan baik ketika berada di daratan Tiongkok, di luar negeri juga tidak begitu melakukan dengan baik. Bahkan ada yang karena perasaan takut yang terpelihara di daratan, datang ke luar negeri masih tidak berani bertemu praktisi, bersembunyi di negara bagian yang terpencil, tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Di samping itu, pengaruh kebudayaan partai jangka panjang ini benar-benar serius, cara berpikir, perilaku manusia serba tidak cocok dengan orang-orang di dunia ini.

Kalian mungkin merasa ini sangat wajar. Bukan demikian, mengapa partai jahat PKT merusak kebudayaan Tiongkok? Karena kebudayaan ini telah melewati pengukuhan yang begitu lama waktu, tujuannya ialah agar manusia pada saat terakhir dapat memperoleh Fa! Kekuatan lama melihat terlalu mudah untuk memperoleh, maka dia membuatnya kacau, telah dirusaknya, kebudayaan ini telah dihancurkan. Setiap kali kampanye di Tiongkok, kelihatannya adalah menindas orang-orang yang menentang partai jahat, sesungguhnya yang dibabat adalah kaum elite budaya Tiongkok! ”Revolusi Besar Kebudayaan” sekali lagi telah membakar musnah benda peninggalan budaya, kegemilangan selama 5.000 tahun, benda peninggalan budaya berada di mana-mana, bata yang dipungut di lantai juga memiliki sejarah beberapa ribu tahun, setiap rumah, genteng bata dan perabot rumah tangga, semua adalah benda kuno selama beberapa ratusan tahun lebih, semua itu telah dihancurkan oleh partai jahat. Dibangun seperangkat benda tempur, seperangkat benda tempur antarmanusia, seperangkat benda yang paling tidak beradab dan paling berandal. Namun benda tersebut sudah menjadi bagian hidup dari orang-orang di masyarakat daratan Tiongkok, maka sudah terbiasa, merasa semua orang juga demikian. Orang berusia muda bahkan merasa sebagai manusia memang harus seperti itu, generasi yang tumbuh lebih lanjut dalam kebudayaan partai merasa masyarakat itu tidak ada kelainan apa-apa.

Tetapi setibanya di luar negeri, anda lihat perwujudan manusia semua hampir sama, dengan sebuah kepala dan empat anggota tubuh, namun tidaklah sama. Sebelum munculnya partai jahat PKT, orang-orang di seluruh dunia, termasuk orang Tiongkok, konsep universal mereka semua sama! Walaupun warna kulit dan bentuknya ada perbedaan, perilaku dan kecenderungan ada perbedaan, namun garis dasar peradaban di dalam hati, serta daya membedakan baik dan buruk, semua adalah sama, tidak ada perbedaan apa pun, satu Dewa yang mengaturnya! Tetapi sekarang, ke mana saja orang Tiongkok pergi, di situ selalu terjadi kerunyaman. Saya dengar kabar mereka yang berwisata ke Swiss, membuat orang Swiss tidak tahan, disiapkan sebuah kereta api yang dikhususkan untuk orang Tiongkok.

Pengikut Dafa juga harus memerhatikan, saya dengar kabar ketika kalian menyebarkan materi, pergi ke kawasan elite yang terpandang, sekali melihat lapangan rumputnya begitu indah, cobalah untuk meditasi, (hadirin tertawa) lalu dia duduk bermeditasi di situ. Anda berbuat demikian bagaimana dapat diterima oleh warga setempat? Dalam masyarakat ini konsep pikiran orang berbeda, perbuatan semacam ini tidak pernah mereka jumpai, saya dengar kabar masih ada tingkah laku lainnya yang tidak beradab. Saya usulkan, mereka yang telah tiba di luar negeri, anda cepatlah banyak mencontoh orang Barat, atau orang Tionghoa yang telah lama berada di Amerika, tanya pada mereka bagaimana menyikapi masalah antarmanusia, banyaklah bertanya pada mereka hal-hal yang anda belum mengerti, cepatlah mengubah pikiran anda, jika tidak anda tidak dapat melakukan apa-apa di sini, setelah dilakukan berefek sebaliknya, itu sama dengan merusak. Di masa awal penganiayaan jumlah pengikut Dafa tidak banyak, mereka di masyarakat internasional dengan bersikukuh telah mengubah situasi ini. Setelah anda datang, anda sedang berperan negatif. Cepatlah mengubah diri! Pengikut Dafa melakukan hal apa pun selalu bersifat ekstrem, itu tidak benar.

Di masyarakat partai jahat PKT hal apa pun dilakukan secara ekstrem! Di masyarakat ini hal apa pun dilakukan dengan menyisakan kelonggaran, yang seharusnya bagaimana biarlah bagaimana, anda mungkin tidak dapat menerima. Anda harus dapat menerimanya, anda harus berbuat seperti itu. Di daratan Tiongkok benar-benar adalah demikian, segala apa pun bersifat ekstrem, bahkan membuka sebuah restoran juga menggunakan nama ”kaisar di antara kaisar”, “raja di antara raja”, “langit di antara langit”. (Hadirin tertawa) (Shifu tersenyum) Maka saya katakan, jika ingin melakukan dengan baik hal penyelamatan manusia di masyarakat internasional, konsep pikiran seperti ini cepatlah diubah.

Pengikut: Satu dua tahun belakangan ini ada banyak praktisi dari berbagai tempat membeli rumah di sekitar gunung, di antaranya banyak yang tidak mengikuti ketentuan untuk mendaftar, juga tidak mengikuti ketentuan untuk melatih diri di “Pusat Sembilan Komentar”. Daerah tersebut berjarak sangat jauh dengan New York, tidak ada suatu proyek klarifikasi, lalu lintas juga tidak mudah terjangkau, sejumlah praktisi yang tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa mengendarai mobil, mereka berada di sana tidak dapat melakukan apa pun.

Shifu: Betul demikian, anda harus memiliki identitas resmi Amerika Serikat. Anda beli rumah di sana, anda di masyarakat Amerika ini sudah melalui satu jangka waktu, juga tidak memengaruhi proyek lainnya, anda juga bisa mengendarai mobil, ini tidak masalah. Sekiranya anda datang dari daratan Tiongkok, anda langsung menetap di sana untuk apa? Proyek di gunung juga tidak memperkenankan anda masuk, juga jangan mencari Shifu, Shifu tidak menangani urusan umum, ada orang yang khusus menanganinya. Setelah keluar dari daratan Tiongkok masih tidak melakukan dengan baik hal-hal yang harus dilakukan.

Pengikut: Penanggung jawab atau Koordinator proyek di sebagian daerah jarang berkomunikasi dengan praktisi, bahkan tidak berkomunikasi, ada yang tidak mau menerima pendapat dan usulan orang lain, bila diri sendiri merasa orang bersangkutan tidak patuh maka diganti.

Shifu: Saya beri tahu kalian, anda tidak dapat bekerja sama dengan seseorang, sebagai penanggung jawab, penanggung jawab proyek, anda terhitung ada kebocoran di dalam Xiulian, anda harus memperbaikinya. Jika anda tidak dapat memperbaiki, itu pertanda ada kebocoran, dan niscaya menjadi masalah dalam anda mencapai kesempurnaan. Apakah anda tidak percaya? Saya selalu menekankan agar kalian saling bekerja sama. Sebagai seorang penanggung jawab, mengapa anda begitu tidak punya kemampuan? Anda selalu menyingkirkan orang lain, apakah begitu sulitnya menasihati orang dengan hati yang sabar? Bukankah hal ini dengan sendirinya adalah Xiulian? Jika khusus memilih hal-hal yang mudah apakah itu Xiulian? Apakah begitu sulitnya bergaul dengan para praktisi, berbicara dengan hati tenang dan damai atas dasar prinsip kebenaran? Kemampuan anda kecil, banyak hal tidak dapat dilakukan dengan baik, anda masih ingin menonjolkan diri, memperlihatkan sesuatu, buat apa begitu? Yang dipandang oleh Dewa bukan permukaan anda, melainkan maksud hati anda, juga tidak memandang kemampuan anda, yang dipandang justru adalah maksud hati anda mencapai kriteria atau tidak. Hati anda berada di atas Fa atau tidak. Jika anda berada di atas Fa, Dewa akan bantu anda menjalin kerja sama. Hati anda tidak berada di atas Fa, melainkan pada melakukan pekerjaan, siapa yang patuh anda gunakan, yang tidak patuh tidak digunakan, yang patuh kelak juga akan jadi tidak patuh, karena cobaan ini belum anda lewati, siapa yang tidak patuh anda selalu menyuruhnya pergi, maka sudah tidak ada lagi yang dapat anda suruh pergi, anda juga tidak ada lagi sesuatu untuk dikultivasikan, akhirnya tinggal anda sendiri. Mengapa sampai begitu tidak punya kemampuan? Wahai pengikut Dafa, saya dulu telah mengatakan, bahwa kalian di langit semua adalah raja, ke mana kemampuannya? Orang mengatakan anda datang dari tingkat tinggi, bagaimanapun harus membawa sedikit unsur tersebut, memiliki sedikit kecerdasan tersebut, ke mana kemampuan itu?

Pengikut: Pengikut Italia mempromosikan Shen Yun, namun Xiulian-nya tidak dapat ikut meningkat, belum terbentuk satu tubuh kesatuan.

Shifu: Menyangkut Italia, semestinya dikatakan masih lumayan. Tetapi saya kira, baik itu pekerjaan Dafa, maupun pekerjaan Shen Yun, termasuk sejumlah hal-hal lainnya dari Dafa, bukanlah dikerjakan oleh sejumlah kecil orang. Jika di daerah anda ini hanya anda seorang, Dewa akan membantu anda mengerjakan hingga berhasil. Jika di suatu daerah ada orang lainnya namun berpangku tangan, Dewa pasti tidak mengizinkan hal itu, maka anda harus menyuruh semua orang turut melakukan. Penanggung jawab adalah koordinator, anda koordinasikan semua orang dengan baik, atur dengan baik, suruh semua orang turut melakukan, ini barulah sebagai penanggung jawab! Anda katakan anda adalah penanggung jawab, anda justru ingin mengerjakan sendiri, bukan berarti anda adalah penanggung jawab yang mengerjakan hal ini, bukan begitu pengertiannya. Saya senantiasa mengatakan demikian, saya menghendaki penanggung jawab membimbing dengan baik praktisi di suatu daerah. Jangan khawatir mereka timbul masalah, sementara mungkin belum ada pengalaman, setelah melewati lama waktu dikerjakan, mereka akan punya pengalaman. Kuncinya ialah harus sering mengajak mereka belajar Fa, agar mereka memahami kewajibannya besar, dengan berangsur-angsur mereka akan dapat melakukan dengan baik.

Pengikut: Praktisi yang meninggal karena karma penyakit, pada batu nisan di kuburan mereka tertulis kata-kata yang berkaitan dengan Dafa, apakah ini layak? Hal ini terdapat di luar daratan maupun di daratan Tiongkok. Masih ada yang meletakkan buku Dafa dalam peti jenazah.

Shifu: Berpijak dari sudut pandang pengikut Dafa, hal yang menodai Dafa tidak boleh dilakukan. Dalam hati pengikut Dafa, Dafa adalah sakral, diletakkan dalam peti jenazah orang yang meninggal menemani jenazah yang membusuk, bagaimana itu dapat dibenarkan? Tubuh sejati yang berhasil dikultivasi sudah pergi, ini hanyalah tubuh fisik belaka. Jika menodai Dafa sama dengan anda telah menetapkan sebuah dosa yang paling besar bagi almarhum, yang diletakkan di situ, anda sendiri juga sedang berbuat dosa. Hal apa pun harus dipikirkan dengan berpijak pada sudut pandang Dafa, itu baru terhitung membantu Shifu.

Pengikut: Saat menasihati untuk melakukan “tiga pemunduran” di lokasi wisata, jika menemui keadaan seperti ini, ditanya apakah dia anggota partai, dia bilang bukan, “apakah pernah masuk barisan pionir muda?” Dia menganggukkan kepala. Diberikan sebuah nama bagi dia untuk mundur dari barisan pionir, dan beri tahu dia harus ingat nama sendiri dalam tiga pemunduran, dia berkata “Hmm” atau “terima kasih”, atau berkata “saya sudah tahu”. Mohon tanya, apakah dengan demikian terhitung dia telah mengundurkan diri?

Shifu: Saya kira, lokasi wisata kalian bukan bertujuan untuk mundur dari partai dan barisan pionir muda, atau “tiga pemunduran” itu sendiri. Kalian ingatlah, tujuannya adalah mengklarifikasi fakta menyelamatkan manusia! (Tepuk tangan meriah) Anda merasa orang bersangkutan telah dapat diselamatkan, itu barulah dibenarkan. Jika anda merasa orang bersangkutan hanya sekadar melayani anda, itu sama dengan anda telah tertipu olehnya. Tentu saja, dia pertama-tama setuju untuk mundur, ini sudah merupakan langkah awal. Langkah berikutnya lakukan klarifikasi fakta padanya, sekiranya dia benar dapat mengetahui, itu sudah boleh.

Pengikut: Media yang dikelola oleh praktisi Kanada dalam jangka panjang meminjam dana dari keluarga praktisi, untuk pengoperasian proyek, jumlahnya sangat besar. Setelah ceramah Shifu di Amerika Barat tahun lalu, ada praktisi ragu apakah ini termasuk mengumpulkan dana, penanggung jawab mengatakan, mereka adalah pinjam, bukan mengumpulkan dana, dan juga menganggap opini yang meragukan itu sebagai suatu cobaan.

Shifu: Memang benar, proyek pengikut Dafa, hal apa pun yang dilakukan oleh pengikut Dafa, basisnya haruslah sakral, setidaknya jalan yang ditempuh adalah lurus dapat menyelamatkan manusia, ini barulah terhitung proyek pengikut Dafa. Basis anda justru sedang menipu, walaupun motif anda adalah demi klarifikasi fakta, mengerjakan proyek Dafa, merupakan hal yang baik, tetapi titik tolak anda tidak benar, apakah ini dapat dibenarkan? Ini disebabkan pada awalnya tidak menempuh jalan secara lurus.

Apakah kalian tahu mengapa partai jahat PKT sejak awal diperkenankan berdiri dengan status berandal? Justru untuk memberi tahu manusia, bahwa basis dia itu salah, basis dia itu jahat, tidak dapat bertahan lama.

Ada beberapa hal, kalian benar-benar harus pikirkan secara saksama, di saat melakukan suatu hal, anda mencari saya berkata begini, kembali ke tengah praktisi berusaha mendapatkan pinjaman uang. Saat menerima uang berkata begitu, belakangan mengatakan pemerintah telah memberikan uangnya. Uang tersebut boleh dikembalikan kemudian, jika tidak sanggup kembalikan, berubah lagi menjadi seperangkat alasan yang lain, kemudian pada akhirnya bagaimana lagi, mungkin masih ada kata-kata kilahan. Jika benar kalian sebagai peserta ingin bergabung melakukan suatu proyek, secara pribadi mengeluarkan uang, itu merupakan dua hal yang berbeda.

Pengikut: Film “David Memerangi Iblis Merah” mendapat penghargaan, membuat beberapa puluh ribu orang telah menyaksikan kejahatan pengambilan organ secara hidup yang terjadi di Tiongkok. Karya kreasi media yang bermutu agak tinggi membutuhkan dana yang besar, tetapi dalam mengajukan permohonan dana kepada pemerintah, ada sebagian baru dicairkan setelah karya tersebut rampung. Dengan mengikuti harga pasaran, dalam kondisi yang jelas menyangkut informasi peraturan pinjaman, rincian pengembalian dana dan jaminan, kami telah meminjam uang kepada sejumlah kecil praktisi yang mampu dan manusia biasa yang mendukung kami, namun ada sebagian praktisi menganggap kami mengumpulkan dana.

Shifu: Mengenai hal ini, saya sudah membacanya, yang tadi itu saya juga sudah membacanya, keduanya ini seolah merupakan pendapat dari dua aspek. Tepat pada kesempatan ini, setelah saya membicarakan kewajiban pengikut Dafa, kalian pikirkan lagi masalah tersebut. Jika merasa benar, maka kalian lakukanlah, saya tidak menentang; jika tidak benar, maka diperbaiki.

Pengikut: Mohon tanya Shifu, di gunung ada beberapa perilaku, misalnya tidak makan sayur brocoli, susu harus dipanaskan hingga masak, apakah perlu ditiru?

Shifu: Siapa yang mengatakan? (Hadirin tertawa) Penyebaran berita selentingan ini benar-benar membuat sifat hati apa pun dapat terefleksi ke luar. Di gunung sejak dulu tidak pernah dibuat ketentuan seperti ini, juga tidak mengatakan demikian.

Pengikut: Bolehkah Shifu membicarakan, apa maksud penerbitan serial 24 tokoh sejarah yang sekarang dilakukan?

Shifu: Hal-hal tersebut menurut saya tetap punya maknanya. Mengapa? Anda sekalian tahu, yang dirusak oleh partai jahat PKT adalah kebudayaan tradisional Tiongkok, kita menemukannya kembali dan memulihkannya, mengikis bersih kebudayaan partai, bukankah ini sedang memulihkan kebudayaan tradisional? Sesungguhnya ia berperan seperti ini, dari itu saya merasa hal ini adalah hal yang baik.

Pengikut: Praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok hanya bertahan beberapa hari di daerah pecinan sudah ditarik masuk ke dalam media oleh berbagai media, sedangkan di lokasi wisata untuk klarifikasi fakta dan tiga pemunduran hanya ada satu dua praktisi, tempat klarifikasi fakta itu terpaksa ditutup.

Shifu: Berbagai proyek kekurangan orang, ke sana-sini mencari dan menarik orang, juga tidak peduli praktisi tersebut bagaimana, memenuhi syarat atau tidak, walau tidak paham terhadap masyarakat ini, sudah ditarik masuk, akhirnya menemukan sekujur tubuh sarat dengan kebudayaan partai, sekujur tubuh dipenuhi kebiasaan buruk yang terpupuk oleh kebudayaan partai, dipenuhi kebiasaan buruk yang terbentuk antarmanusia di daratan Tiongkok. Betulkah yang saya katakan? Semuanya juga demikian, akhirnya kalian datang ke tempat saya ini mengeluh.

Pengikut: Lingkungan jahat kami di Hongkong masih belum teratasi hingga lurus, apakah karena kami dari atas hingga bawah belum terbentuk tubuh kesatuan….

Shifu: Keadaan di Hongkong bukan karena praktisi Hongkong sendiri belum berkultivasi dengan baik, apa yang dilakukan praktisi Hongkong sangat luar biasa, kalian berada dalam mulut harimau lho! (Para pengikut bertepuk tangan) Situasinya sedang berubah seiring perubahan situasi keseluruhan di Tiongkok, ia akan berubah. Masih belum dibenahi sampai ke sana, bila sudah sampai ke sana maka akan berubah. (Tepuk tangan) Sudah tidak lama lagi. (Tepuk tangan meriah)

Pengikut: Shifu pada tahun 2002 mengatakan, penganiayaan tidak akan melebihi 10 tahun. Di situsweb Minghui terdapat dua macam pemahaman yang disadari, yang satu adalah Shifu tidak menghendaki pengikut yang berada dalam tekanan berat terperosok dalam rasa putus asa, yang satu lagi ialah Shifu telah menunda waktu tersebut.

Shifu: Pengaturan ketika itu memang adalah 10 tahun, pelurusan Fa 10 tahun, Fa meluruskan dunia manusia 10 tahun, seluruhnya 20 tahun. Shifu secara sistematis telah melakukan hal ini, mengatur hal ini. Setelah kekuatan lama menyisip masuk, semuanya telah dirusak, memang saya dapat mengakhirinya dalam 10 tahun itu, saya bilang stop maka stoplah, tetapi akan muncul satu masalah, masalah apa? Kekuatan lama juga telah melihat, maka dia membuat sekelompok besar praktisi dalam keadaan tidak tahan terhadap penganiayaan sehingga meninggalkan barisan, juga membuat banyak kehidupan yang seharusnya memperoleh penyelamatan tidak dapat terselamatkan, inilah yang mereka perbuat. Jika demikian coba katakan, Shifu mengakhirinya atau tidak? Jika saya katakan berakhir maka berakhirlah, alam semesta yang tersisa dengan sendirinya akan diledakkan. Tujuan kekuatan lama adalah menggunakan cara mereka di tengah pelurusan Fa menyelesaikan secara tuntas kehidupan yang terakhir dalam badan langit, kemudian baru mereka lepas tangan, tidak memperkenankan saya menyelesaikannya pada waktu itu. Jika demikian diakhiri atau tidak? Tidak dapat diakhiri, karena begitu banyak pengikut Dafa telah tertinggal barisan, begitu banyak kehidupan telah tiada, begitu banyak makhluk hidup tidak dapat diselamatkan, alam semesta akan menjadi sangat kecil, dan juga cacat tidak sempurna. Diakhiri atau tidak? Maka saya senantiasa mengatakan, hanya dengan cara memanfaatkan taktik lawan untuk menaklukkan lawan.

Akan tetapi, dilihat dari situasi sekarang, dan keadaan yang saya kerjakan, dilihat menurut kondisi sekarang, seperangkat benda pengaturan mereka itu juga tidak bertahan lama, bukankah demikian? Semua orang sedang berteriak tangkaplah pentolan iblis Jiang, asalkan dia sekali ditangkap, maka peristiwa ini berakhirlah, begitu cepat kiranya. (Tepuk tangan) Sekarang memang cepat, sekarang memang benar-benar cepat, namun akan meninggalkan banyak penyesalan.

Pengikut Dafa jangan selalu terikat pada waktu, tidak menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan diri sendiri. Saya mengulur waktu ini juga untuk kalian, menghendaki kalian cepatlah melakukan!

Pengikut: Pengikut kota Nanjing bertanya, “Tabloid Mingguan Minghui” apakah boleh dijadikan bahan klarifikasi fakta untuk disebarkan, atau hanya diperuntukkan bagi praktisi di kalangan intern?

Shifu: Mengenai “Tabloid Mingguan Minghui”, saya juga tidak begitu memerhatikan hal ini, jika isinya adalah artikel berbagi pengalaman dari intern pengikut Dafa, itu memang untuk dilihat secara intern, jika isinya untuk keperluan klarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia maka boleh disebarkan. Kemarin ada yang bertanya pada saya, bahwa artikel pengalaman pengikut Dafa apakah boleh dimuat di situsweb manusia biasa, saya katakan tidak boleh, manusia biasa tidak dapat menerima, akan berperan negatif. Itu adalah hal-hal pribadi orang Xiulian, manusia biasa tidak mengerti saat melihatnya, dan juga akan merasa misterius. Mengapa bisa demikian? Saya selalu mengatakan, sekalipun Xiulian dalam satu jangka pendek, pengikut Dafa dan manusia biasa niscaya sudah ada jarak, pemahaman anda terhadap masalah sudah berbeda dengan manusia biasa, mutlak tidak sama! Perbedaan tersebut adalah peningkatan anda yang sedikit demi sedikit, anda sendiri tidak merasakan, namun bagi manusia biasa, saat dia mendengar perkataan anda, dia sudah merasa anda tidak sama dengannya. Sungguh adalah demikian! Mengapa orang sekali Xiulian, anda pulang ke rumah berbicara, anggota keluarga anda juga merasa anda mengapa telah berubah? Bukankah sering terjadi hal seperti ini? Memang tidak sama! Maka bila anda mengetengahkan pengalaman Xiulian di situsweb, bagaimana anda membuat mereka untuk memahami? Jika manusia biasa tidak memahami akan menimbulkan pengertian yang negatif. Betulkan demikian? Sekiranya adalah bahan klarifikasi fakta, itu boleh diperuntukkan bagi manusia biasa.

Pengikut: Sejumlah orang yang punya kemampuan yang semula berperan di stasiun TV, terutama tenaga ahli teknik, telah didesak ke luar. Shifu mengatakan harus menemukan mereka kembali, kami ingin sekali mengabdikan tenaga pada saat-saat terakhir.

Shifu: Bila anda ingin kembali ke stasiun TV maka carilah sendiri, yang saya maksud adalah pengikut Dafa yang tertinggal barisan harus ditemukan kembali, bagaimana anda keluar maka kembalilah dengan jalur itu. Sekiranya anda dapat melakukan dengan baik, stasiun TV pasti akan senang.

Pengikut: Dewasa ini sejumlah pengacara HAM di daratan Tiongkok ada pendapat yang meragukan terhadap laporan berita media yang dikelola praktisi, beranggapan pasca pimpinan baru menduduki jabatan, penganiayaan terhadap pengikut Dafa tidak berkurang malah cenderung meningkat, namun laporan media kita mengapa….

Shifu: Saya tidak baca lebih lanjut, maksud perkataan ini anda sekalian telah mengerti. Terhadap pemerintah sekarang kita tidak menyanjung juga tidak menjelekkan, ini adalah prinsip. Karena mereka tidak menganiaya Falun Gong, maksud mereka juga tidak ingin menganiaya Falun Gong. Semua makhluk hidup adalah objek untuk diselamatkan, mengapa harus bersikap bagaimana terhadap mereka? Maka kita tidak menyanjung juga tidak menjelekkan. Sebaliknya mereka sedang menangkapi pejabat korup yang menganiaya pengikut Dafa. Kita tidak beralasan menayangkan laporan yang negatif terhadap mereka. Pengikut Dafa sedang menyelamatkan manusia, bukan berpolitik.

Selain itu, jika mereka menangkap semua pentolan kantor “610” dan orang-orang jahat, kalian akan melaporkannya dengan sikap apa? Sudah pasti adalah memuji, ini tidak ada masalah. Sesungguhnya kalian tahu, sebelum pemerintah sekarang sepenuhnya memegang kekuasaan di tangan, ada sebagian hal tidak dapat segera dilakukan. Mereka yang menganiaya Falun Gong semua adalah kaki tangan pentolan iblis Jiang, tentu masih saja menganiaya Falun Gong, hal ini terlihat sangat jelas di luar negeri.

Dalam waktu tersebut, anda sekalian harus sadar jernih, harus rasional, jangan dikacaukan oleh kejahatan, dibuat kacau bagaikan menangkap ikan di air keruh. Media yang dikelola oleh pengikut Dafa memang dikerjakan dengan cara yang demikian. Sekalipun melaporkan beberapa kejadian buruk yang muncul di suatu tempat di Tiongkok, saya beri tahu mereka, juga harus sebutkan dengan jelas bahwa itu disebabkan oleh unsur partai jahat PKT, juga berupa penyakit yang tertinggal di kemudian hari, yang dilakukan oleh orang jahat dari kekuasaan sebelumnya. Media kalian di saat melaporkan hal-hal tersebut, harus tambahkan perkataan seperti itu, maksud seperti itu, jangan menyerang pemerintah sekarang. Walaupun ia adalah kekuasaan partai jahat PKT, akan tetapi penyelamatan ditujukan pada perorangan.

Kita mutlak tidak mengakui partai jahat PKT, mutlak tidak menerimanya. (Para pengikut bertepuk tangan) Dia justru dipersiapkan untuk menganiaya Falun Gong, kita tentu tidak mengakuinya! Menyingkap partai jahat PKT, ini adalah pekerjaan yang kelak juga harus dilakukan dalam satu periode waktu, tidak sebatas sekarang, walau penganiayaan telah berakhir juga tidak membiarkan dia. Manusia telah dicelakakan sangat dalam olehnya dalam bentuk ideologi, tidak benar kalau hal-hal tersebut tidak dibersihkan secara tuntas.

Pengikut: Pengikut Dafa Korea Selatan kirim salam pada Guru terhormat. Sejumlah pengikut Dafa daratan Tiongkok yang datang ke Korea Selatan, karena terkendala dalam permohonan status pengungsi, sekian lama belum juga memiliki identitas yang sah. Sudah belasan orang berturut-turut dideportasi ke daratan Tiongkok. Ada yang ditangkap ke rumah penampungan pengungsi, juga menghadapi masalah deportasi. Gejala semacam ini merupakan masalah yang eksis dari Xiulian praktisi bersangkutan, ataukah karena letak geografis Korea Selatan yang terlalu dekat dengan partai jahat PKT, sehingga kekuatan lama memperberat penganiayaannya?

Shifu: Pengikut Dafa adalah sebuah sebutan yang mulia, para Dewa dan semua kehidupan di atas langit sangat mengagumi, manusia tidak dapat melihat jelas, Dewa niscaya dapat melihat jelas. Hal apa pun yang dikerjakan di tempat manusia ini bukankah Dewa yang menangani? Kita semua pengikut Dafa di saat mengalami masalah seperti ini haruslah berpikir, mengapa orang lain tidak dideportasi? Pasti ada kebocoran, pasti ada yang tidak dilakukan dengan baik, barulah kekuatan lama mendapat alasan, sehingga anda dideportasi, pasti adalah demikian.

Tentu saja, mungkin juga ada beberapa yang khusus, dikarenakan hal-hal di daratan Tiongkok belum dilakukan secara tuntas, atau belum dilakukan, yang harus diselamatkan belum diselamatkan, juga ada keadaan semacam ini. Akan tetapi, mayoritas yang seyogianya sudah keluar kemudian dideportasi, maka carilah sebabnya dari diri sendiri. Diri sendiri tidak melakukan dengan baik, memengaruhi segenap Himpunan Dafa, semua orang cemas demi anda.

Pengikut: Praktisi dalam media ada yang bertanya, waktu sekali seminggu untuk belajar Fa bersama, jika tidak ada sesuatu yang ingin didiskusikan, dapatkah digunakan untuk belajar Fa dalam porsi besar? Sekarang acapkali begitu selesai belajar Fa, sekelompok besar orang langsung pergi, fenomena sebagian orang berbagi pengalaman di atas mimbar lebih-lebih….

Shifu: Saya pikir hal-hal konkret tersebut biarlah kalian sendiri yang mengaturnya, tidak usah tanya pada Shifu, keadaan di setiap tempat juga tidak sama. Sekiranya ada waktu, maka kalian berdiskusi. Jika tidak ada waktu, ada sebagian orang sangat sibuk, jadi harus segera pergi, sesungguhnya juga tidak ada waktu, meluangkan sedikit waktu adalah demi terjamin belajar Fa, selesai belajar Fa maka dia pergi. Keadaan apa pun juga ada, Shifu tidak dapat mempersamakan semua ini. Keadaan konkret tersebut kalian harus mengatasinya sendiri. Tentu saja ada sebagian orang menganggap belajar Fa sebagai suatu hal yang sekadar untuk dilayani, setelah selesai maka pergilah, juga tidak menganggapnya sebagai masalah, ada juga yang demikian.

Pengikut: Tahun ini ada lagi beberapa pengikut meninggal karena karma penyakit, termasuk pengikut lama yang telah Xiulian selama 20 tahun.

Shifu: Selayaknya dikatakan begini, Shifu dalam ceramah Fa pernah mengatakan, pencapaian kesempurnaan pengikut Dafa bisa juga dengan cara terbang membubung di siang hari bolong, bukankah demikian? Kekuatan lama mengatakan, “sekalipun kami dibasmi hingga lenyap juga tidak akan mengakui anda pada masa sekarang ini memperkenankan pengikut anda terbang membubung di siang hari bolong”. Maksudnya ialah walau saya membasmi mereka hingga lenyap, mereka juga tidak akan mengakui. Mengapa? Mereka bilang asalkan ada satu pengikut Dafa terbang membubung di siang hari bolong, kesesatan dunia ini niscaya sudah dijebol… ternyata ini adalah sungguhan! Seluruh umat manusia juga akan belajar Falun Gong.

Apakah kalian tahu apa yang dimaksud terbang membubung di siang hari bolong? Musik langit berkumandang, sinar cemerlang menerangi alam semesta, Dewa menggunakan kendaraan Dewa dan barisan kehormatan di atas langit turun ke bawah menjemput manusia. (Hadirin bertepuk tangan) Kekuatan lama tidak membiarkan. Sedangkan pengaturan Shifu pada awalnya adalah pada saat manusia melangkah hingga paling akhir, pengikut Dafa juga sudah mencapai kesempurnaan, maka tidak ada masalah terkait menjebol kesesatan, semuanya akan diberikan solusi kebajikan, jadi boleh dilakukan secara demikian. Apa yang dimaksud semua diberikan solusi kebajikan? Alam semesta ini sudah tidak benar, tidak benar dikarenakan semuanya sudah tidak benar, maka barulah dimusnahkan, bukankah demikian? Anda ada utang budi dan dendam dengan dia, dia juga ada utang budi dan dendam dengan anda, sudahlah, utang budi dan dendam siapa pun jangan diperhitungkan lagi, sekiranya memang ada utang yang tidak sanggup dibayar, akan Shifu wakili untuk membayarnya. Semua yang bersangkutan, siapa pun juga jangan menagih utang, siapa pun juga tidak berutang. Bukankah ini adalah yang terbaik? Akan tetapi kekuatan lama telah merusak pengaturan saya. Dia telah merusaknya, dia berkata “yang anda katakan itu kami tidak menyanggupi, yang kami sanggupi hanyalah ini”. Anda tidak sanggup maka anda jangan terlibat, dia masih ingin terlibat. Tujuan keterlibatan dia , dikatakan karena hal ini menyangkut makhluk hidup alam semesta mereka, dan demi menjamin keberhasilan pelurusan Fa, kami membantu anda, akhirnya jadi begini cara membantunya . Perkataan lebih rinci tidak saya jelaskan lagi.

Jika di tempat pengikut Dafa ini tidak ada yang meninggal, bukankah ini merupakan mukjizat? Di tempat pengikut Dafa ini orang tidak akan meninggal, coba kalian pikirkan ini kondisi semacam apa? Siapa pun akan datang belajar Dafa, kesesatan ini telah dijebol, wah, dengan Falun Gong orang tidak akan meninggal! Ini adalah payung pelindung terbesar bagi umat manusia, semua datanglah belajar. Maka kekuatan lama tidak membiarkan, dia ingin agar kelompok manusia anda ini sama seperti kondisi manusia biasa, kondisi manusia normal, anda dibuat menjadi tua, anda dibuat ada perwujudan karma penyakit.

Manusia biasa tidak akan percaya apa yang saya katakan, mutu lubuk hati dan segala mekanisme internal dari Shifu, semuanya adalah yang paling muda. (Para pengikut bertepuk tangan) Mereka agar saya tidak menjebol kesesatan ini, telah merusak permukaan saya sangat hebat, karena tubuh sejati dan permukaan manusia memang dipisahkan oleh kekuatan lama. Saya dahulu sudah mengatakan, mereka juga telah melakukan pemisahan pada saya. Mengapa dia punya kemampuan untuk memisahkan saya? Saya sudah membicarakan prinsip tersebut. Gerak maju pelurusan Fa alam semesta tentu ada waktunya, mereka di tengah selisih waktu, telah menekan seluruh alam semesta masuk ke tempat manusia. Karena bumi ini terletak di pusat, kehidupan segenap alam semesta juga menjulurkan sebuah kaki memisahkan permukaan dan tubuh Dewa, bila anda membenahi benda-benda tersebut hingga tuntas, bukankah pelurusan Fa juga sudah selesai? Bukankah anda mengatakan dengan sebuah kibasan tangan sudah lenyap, sebuah kibasan tangan ini ada waktunya. Dia memiliki waktu, jika semuanya sudah selesai dibenahi, keadaan juga telah pulih kembali, akan tetapi ketika anda sudah selesai membenahi semua ini, pelurusan Fa alam semesta selesailah sudah, karena seluruh alam semesta juga menjulurkan masuk sebuah kaki.

Ada orang mungkin tidak percaya, mengatakan tidak mungkin bisa ditampung. Ini bukanlah seperti pengertian anda, partikel manusia, tubuh manusia tergolong besar, banyak Dewa terbentuk oleh partikel yang halus, namun keampuhannya ekstrem besar, padahal mereka amat kecil. Bukankah Sakyamuni mengatakan “kecilnya tanpa bagian dalam”? Ia dapat berubah jadi sangat besar, dapat berubah jadi sangat kecil. Alam semesta terdapat makhluk hidup yang tak terhingga, banyaknya tanpa batas tidak bisa dihitung, bila ditekan hingga gepeng, mungkin tipisnya sama dengan sehelai kertas, namun di dalamnya adalah dunia yang tak terhingga tak terhitung. Pengertian semacam ini seolah sulit dimengerti, betulkah? Orang-orang bertanya jarak antara molekul dan atom ada seberapa besar? Ini sama dengan pengertian kita menumpang pesawat antariksa terbang ke planet lain, badan langit yang telah dikompres, segala ruang waktu dan benda di dalamnya secara bersamaan telah mengecil, namun waktu dan jarak tidak berubah. Maka pelurusan Fa alam semesta ini sedang dilakukan dengan melampaui segala waktu, kecepatannya bukan main pesat, adalah dilakukan di luar waktu terbesar alam semesta, ini sudah bukan main cepatnya.

Seumur hidup manusia adalah pendek. Dalam beberapa puluh tahun sudah harus menyelesaikan segenap alam semesta, kecepatan ini tidak dapat dibayangkan. Saya dahulu sudah katakan pada kalian pengikut Dafa, bahwa satu tahun sekarang hanyalah satu menit dahulu, seluruh waktu sudah didorong cepat, akan tetapi walaupun satu tahun ini waktunya telah dihimpit, benda relevan di dalamnya dan segala apa pun, semuanya juga telah dihimpit, maka anda tidak ada perasaan apa pun. Kadang kala merasa daya tubuh manusia tidak dapat mengikuti, merasa satu hari seolah tidak mengerjakan apa-apa namun hari sudah gelap, ada perasaan seperti ini.

Pengikut: Dalam proses mempromosikan Shen Yun, mengklarifikasi fakta kepada lembaga pemerintah, harus memerhatikan citra diri sendiri, sedangkan ada beberapa praktisi usia lanjut tak peduli pada penampilan diri, bercitra sangat buruk, apakah layak perbuatan ini?

Shifu: Memang, seperti telah saya katakan, Shen Yun digarap khusus untuk masyarakat arus utama. Anda sekalian tahu, apa yang maksud masyarakat arus utama? Yaitu orang-orang dari bagian elite masyarakat, golongan menengah dan golongan menengah ke atas. Orang-orang dari bagian ini niscaya berbudaya, berpendidikan dan berkualitas tinggi, berupa inti dari peradaban sebuah masyarakat. Khusus terhadap orang-orang tersebut, tentu tidak bisa seperti berbaur dengan para pelajar, golongan pekerja, boleh agak sesukanya, bicara apa saja juga boleh, perilaku agak kasar sedikit juga tidak jadi masalah. Dengan masyarakat arus utama tentu tidak boleh demikian, harus lebih pantas, berbicara harus perhatikan batas-batasnya, tingkah laku harus perhatikan peradaban. Sesungguhnya perkataan ini juga adalah diucapkan untuk praktisi daratan Tiongkok, kalian harus banyak mencontoh.

Pengikut: Rekan praktisi dari media di Amerika Serikat mengatakan, Shifu menghendaki belajar Fa secara bertatapan muka, maka beberapa bulan yang lalu kami mulai menggunakan waktu seharian di akhir pekan belajar sembilan ceramah “Zhuan Falun”.

Shifu: Jangan melangkah ke sisi ekstrem. Saya minta agar kalian belajar Fa secara bertatapan muka juga tidak menghendaki kalian belajar seharian. Bila anda punya waktu kerjakan proyek penyelamatan manusia. Belajar Fa bersama yang Shifu tinggalkan, kalian harus mengatur waktunya dengan baik, selesai belajar masih harus melakukan pekerjaan lainnya. Anda hanya belajar Fa juga tidak benar.

Pengikut: Dalam melakukan klarifikasi fakta di internet, perkataan Shifu dianggap perkataan sendiri untuk dibicarakan, apakah ini termasuk membajak Fa?

Shifu: Perkataan asli Shifu, anda tidak boleh begitu saja selesai mengucapkan lalu dianggap selesai. Jika anda membicarakannya dengan sesama rekan praktisi, katakan “demikianlah yang dikatakan Shifu”. Jika anda mengklarifikasi fakta kepada manusia biasa, anda boleh manfaatkan kecerdasan yang anda dapatkan dari Fa, membicarakannya dengan perkataan anda. Bagaimanapun harus ada suatu perbedaan, betulkan?

Pengikut: Ada sebagian khalayak Taiwan salah paham dengan perbuatan kami di lokasi wisata, menganggapnya sebagai berpolitik.

Shifu: Ini adalah perbuatan partai jahat PKT di balik itu. Seumpama sesosok tubuh diletakkan di atas papan pemotong, sesukanya disembelih oleh siapa pun, tidak boleh bersuara, inilah yang dimaksud tidak berpolitik, ini justru adalah konsep pikiran partai jahat PKT. Jika anda menentangnya maka dicap berpolitik. Coba jelaskan kepada manusia biasa. Sekiranya adalah orang baik, anda berikan penjelasan padanya. Jika orang tersebut punya tujuan, maka anda tidak usah hiraukan dia.

Pengikut: Praktisi Rusia mengajukan pertanyaan, Shifu tercinta, buku “Zhuan Falun” dilarang terbit di Rusia, membuat situasi kami dalam penyelamatan manusia di Rusia dewasa ini menjadi rumit.

Shifu: Kemarin ada yang membicarakan tentang masalah agama, saya katakan agama lain itu sendiri jangan diusik. Mengapa? Karena itu adalah hal yang ditinggalkan untuk dikerjakan pada saat Fa meluruskan dunia manusia. Ada sejumlah penganut agama yang ekstrem, yang rasa patuhnya sangat dalam, mereka tidak dapat menerima klarifikasi fakta secara rasional, karena perasaan manusia telah menggantikan rasio. Lalu bagaimana? Jika ingin menyelamatkan dia, harus benar-benar menampakkan fakta sebenarnya bagi dia, biar dia lihat, dia baru dapat mengakui. Alam semesta sedang berjalan pelurusan Fa, sekarang tidak dibenarkan berbuat demikian, di saat Fa meluruskan dunia manusia boleh dilakukan demikian, karena kultivasi mereka tidak begitu tinggi, banyak hal tidak berkaitan dengan masalah alam semesta.

Pengikut: Beberapa rekan praktisi suami isteri setelah bercerai kemudian menikah lagi dengan rekan praktisi lain, ada juga yang setelah bercerai masih hidup bersama. Saya tidak mengerti, sebagai orang Xiulian, perbuatan ini sah atau tidak?

Shifu: Demi Qing bercerai kemudian nikah lagi, sebagai orang Xiulian, telah mencoreng predikat pengikut Dafa, apakah kekuatan lama dapat membiarkan anda? Pernikahan antara pria dan wanita ditentukan oleh Dewa, termasuk bentuk eksistensi manusia dan cara hidup manusia. Hidup bersama tanpa menikah, dibicarakan dari sudut hukum tentu tidak sah, dibicarakan dari sudut pandang orang Xiulian, itu tidak sesuai dengan kriteria orang Xiulian.

Pengikut: Shifu yang terhormat, dalam proyek kami ada sebagian pekerjaan krusial perlu diselesaikan, kami percaya diri sendiri punya teknik dan pengalaman semacam ini, tetapi direktur kami tidak menyukai cara kami, dia juga sedang mencari beberapa rekan praktisi lainnya atau manusia biasa untuk melakukan pekerjaan ini. Saya tidak terikat pada siapa yang mengerjakan, tetapi saya khawatir proyek ini selama beberapa tahun tidak ada perkembangan sehingga tidak dapat mengikuti situasi pelurusan Fa.

Shifu: Memang benar, ada sebagian hal-hal konkret, bila tidak dapat mencapai kesepakatan maka perbanyaklah pembicaraan, sekiranya sungguh tidak ada harapan, tanyalah pada penanggung jawab Himpunan Dafa hal tersebut sesungguhnya harus atau tidak. Penanggung jawab proyek juga ada yang berpandangan sempit dan berkemampuan kecil, yaitu tidak dapat menyatukan semua orang. Walaupun kelompok manusia ini terlihat seolah-olah hati manusianya masing-masing berbeda, akan tetapi kalian belajarlah mencontoh Shifu, Shen Yun juga adalah sekelompok manusia yang begitu besar, pemikirannya juga berbeda-beda, berbagai macam hal yang dituang masuk ke telinga saya tentu banyak sekali, bukankah saya telah membimbing mereka dengan sangat baik? (Para pengikut bertepuk tangan)

Pengikut: Mengedit musik latihan Gong apakah melanggar hak cipta?

Shifu: Jika demi menyelamatkan manusia, anda sudah melakukannya maka lakukanlah. Jika bukan demi menyelamatkan manusia, atau beberapa hal yang maknanya tidak begitu besar, maka sedapat mungkin jangan dilakukan. Shifu terhadap pengikut Dafa, terhadap kalian, tidak ada ungkapan mengenai hak cipta, akan tetapi kalian harus berpijak pada sudut pandang orang Xiulian atas kesadaran sendiri melindungi Fa. Namun musik manusia biasa jangan sembarang digunakan, karena mengandung karma, ada hak ciptanya, untuk menyelamatkan manusia tidak layak.

Pengikut: Ada dua masalah yang kontroversial. Satu adalah saat kami menasihati orang melakukan tiga pemunduran, ada rekan praktisi mengatakan asalkan orang tersebut sudah menyatakan mundur maka sudah cukup, tidak perlu bicara lebih banyak lagi.

Shifu: Sama seperti yang tadi saya katakan, tiga pemunduran bukan sebagai tujuan, mengklarifikasi fakta menyelamatkan manusia adalah tujuannya.

Pengikut: Kedua adalah saat kita memancarkan pikiran lurus sebelum mengucapkan kata kunci, rekan-rekan praktisi berbeda pemahaman mengenai apa yang dipikirkan. Ada yang mengatakan....

Shifu: Hal apa pun selalu ada yang membuat rancu, saya justru heran akan hal ini. Sesungguhnya adalah disebabkan keterikatan hati manusia, ada yang berupa benda dari kebiasaan buruk yang terpelihara dalam pikirannya sedang berperan. Anda carilah sendiri! Bukankah perihal memancarkan pikiran lurus sudah dikatakan dengan sangat jelas?

Satu adalah membersihkan benda buruk dari diri sendiri, semuanya termasuk, benda buruk dalam pikiran anda sendiri juga termasuk, terlampau banyak, ada berapa banyak kehidupan buruk menyusup ke dalam ruang dimensi lingkup tubuh manusia, banyak benda buruk semua dapat saja menyusup masuk! Tubuh manusia adalah terbuka, bila diperbesar dengan menggunakan mikroskop berkelipatan besar, anda akan melihat celah kosong di antara partikel dan partikel, bagaikan pasir ada celahnya, jika diperbesar lagi, sama seperti jarak antara planet dengan planet alam semesta, benda yang mikroskopis, yang lebih mikroskopis semua dapat melintasi, kehidupan dari tingkat tersebut melintasi dengan sesukanya. Sesungguhnya, aliran Tao mengatakan tubuh manusia adalah sebuah alam semesta kecil, anda memancarkan pikiran lurus terhadap tubuh manusia anda, membersihkan benda-benda buruk tersebut, apakah itu berupa hal kecil?

Satu lagi ialah, benda buruk banyaknya bukan main, dalam keadaan umum tidak usah ditentukan sesuatu sebagai target pemancaran, kecuali dalam keadaan spesifik, barulah diadakan secara khusus untuk mencerai-beraikan segala sesuatu yang buruk, itu sudah cukup. Mengapa? Karena Dafa punya kriteria, kekuatan yang dikerahkan terkomposisi oleh Zhen-Shan-Ren, dia tahu apa yang tidak sesuai dan apa yang sesuai! Terhadap aspek luar membersihkan lingkungan eksternal, yaitu membersihkan alam semesta eksternal dan alam semesta internal adalah sama.

Pengikut: Praktisi lama yang tertinggal barisan tidak tahu dirinya tertinggal, tidak memperkenankan orang lain berkomentar, juga tidak mengerti Xiulian pelurusan Fa, bagaimana jadinya?

Shifu: Bagaimana jika dia tidak Xiulian, maka Xiulian-lah, lakukan sesuatu agar dia cari jalan untuk Xiulian. Apakah anda ingin agar Shifu berikan suatu jurus ampuh? (Shifu tersenyum) Masalah yang anda temui justru adalah masalah yang harus diselesaikan dalam Xiulian anda.

Pengikut: Mohon tanya pertunjukan Shen Yun tahun ini, ada banyak rekan praktisi dari daratan Tiongkok datang ke Taiwan menonton Shen Yun, terjadi banyak kasus menyisihkan tiket bagi mereka, apakah ini layak?

Shifu: Anda menghendaki saya memuji praktisi Taiwan ya. Ini adalah hal baik. (Para pengikut bertepuk tangan)

Pengikut: Pengikut Dafa dari 53 negara dan daerah berjumlah hampir sepuluh ribu kirim salam kepada Shifu yang mulia.

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan meriah)

Shifu: Ini diserahkan oleh situsweb Minghui, mengenai masalah praktisi daratan Tiongkok.

Pengikut: Kami adalah koordinator di daratan Tiongkok. Pertanyaan kami dari sejumlah kecil beberapa rekan praktisi adalah, setelah ceramah baru tahun 2015 menyinggung tentang masalah belajar Fa bersama, belajar Fa dan diskusi koordinator yang semula diadakan seminggu sekali diganti dengan belajar ceramah Fa di berbagai tempat tahun-tahun akhir....

Shifu: Masalah belajar Fa ini memang demikian, belajar dengan mengutamakan “Zhuan Falun”, bila ada waktu anda banyaklah belajar, selesai belajar “Zhuan Falun” belajar lagi yang lainnya. Bila ada waktu boleh belajar ceramah Fa lainnya. Bila tidak ada waktu, tetap dengan “Zhuan Falun” sebagai utama, diri sendiri cari waktu mempelajari ceramah saya lainnya di berbagai tempat. Tidak ada suatu ketentuan secara khusus, jangan menggunakan hati manusia membelokkan perkataan Shifu.

Pengikut: Pengikut Dafa berusia muda di daratan Tiongkok sekarang banyak sekali yang gemar bermain dengan telepon genggamnya, melalui internet mengunjungi WeChat, menonton video, terutama video hewan kecil amat disukai, kami telah memperingatkan juga tidak didengar, membuat kami sungguh gelisah.

Shifu: Tadi saya sudah mengatakan, benda apa pun di dunia ini sedang memikat anda, semua tidak membiarkan anda memperoleh Fa. Tidak hanya kalian, semua orang tua dan pemerintah di dunia ini juga tahu keadaan ini, namun siapa pun tidak berdaya! Ini bukan sekadar masalah menyangkut manusia memperoleh Fa, manusia bahkan digiringnya hingga pekerjaan juga tidak dapat dilakukan dengan baik, belajar juga tidak masuk otak, sejumlah besar waktu digunakan di komputer dan bermain game, ia memikat anda untuk menonton dan bermain benda tersebut. Sudah bukan kondisi sebagai manusia lagi. Sejak dahulu hingga kini tidak pernah ada kondisi seperti ini. Ini adalah teknologi manusia planet, iblis sedang memanfaatkannya untuk memikat anda, agar anda melepaskan segala sesuatu yang anda miliki, menerjunkan diri ke dalamnya. Ia menyia-nyiakan hidup anda, anda masih tidak rela melepaskan! Dilihat dari sudut pandang sebagai manusia, anda sudah tidak benar, apalagi sebagai orang Xiulian.

Pengikut: Sejak bulan Mei 2015 kami mulai menggugat pentolan iblis, hingga kini kejaksaan agung masih belum mengabulkan berkas gugatan kami—yang diserahkan oleh pengikut Dafa dengan mempertaruhkan hidup dan mati—untuk disidangkan, apakah kami boleh membabarkan secara terbuka kasus gugatan Jiang dari rekan praktisi yang mengalami penganiayaan serius kepada khalayak setempat?

Shifu: Perbuatan anda ini jika bermanfaat bagi penyelamatan manusia, boleh anda lakukan. Jangan menganut semacam mentalitas balas dendam dan ingin bertempur dengan seseorang, jangan sekali-kali. Pikiran lurus anda harus kuat, Dewa akan membantu anda. Jika pikiran lurus anda tidak benar, maka tidak dapat menghasilkan apa-apa.

Pengikut: Sejak penganiayaan, kami rekan praktisi daratan Tiongkok semua diam-diam sedang membuat DVD klarifikasi dan booklet kebenaran Dafa, serta beragam bentuk materi klarifikasi fakta, untuk menyelamatkan manusia. Sekarang ada rekan praktisi mengunduh dari situsweb Minghui sejumlah papan peraga berisi materi penuntutan Jiang dan penyebaran Dafa secara luas, mereka bikin sendiri banner klarifikasi bertulisan “Falun Dafa baik” atau berkaitan penuntutan Jiang dan lainnya. Ada sebagian daerah menempelkan banner ke tempat-tempat di luar basis materi klarifikasi yang ada semula, kejahatan setempat sangat ketakutan.... Pengikut daratan Tiongkok apakah harus menaruh perhatian pada proyek ini?

Shifu: (Shifu tersenyum) Anda lakukanlah hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Yang dapat menggentarkan kejahatan, memberantas kejahatan, dapat menyadarkan orang-orang di dunia, maka anda lakukanlah, semua itu tidak ada masalah, sesungguhnya banner mereka itu benar-benar telah memerankan efek.

Pengikut: Sekarang ada rekan praktisi dalam membuktikan kebenaran Fa, tahu betul akan waktu yang mendesak, mereka dengan aktif dan gigih menyelamatkan manusia. Sedangkan ada praktisi terpaku dalam keluarga, usaha dan pekerjaan dinasnya, ada pula yang terperosok dalam nama, kepentingan dan Qing hingga tidak sanggup melepaskan diri, ada yang bahkan telah melupakan Xiulian.

Shifu: Mengenai hal ini Shifu tadi sudah membicarakan, memang beginilah keadaannya, kita sebagai rekan praktisi di sekelilingnya harus menyadarkan mereka.

Pengikut: Pengikut Dafa kota Chifeng kirim salam pada Shifu, di daerah kami ada seorang praktisi yang Tianmu-nya sudah terbuka, sebelum Shifu berceramah dia bahkan dapat mengutarakan sebagian isi ceramah Shifu. Sebagian rekan praktisi menganggap dia luar biasa, mulai menyanjungnya dan menghormati dia, bahkan meletakkan fotonya bersamaan dengan foto Shifu.

Shifu: Ada orang yang terikat pada hal-hal tersebut, maka muncullah pengacauan Fa seperti ini. Selama sekian tahun telah muncul berapa banyak hal semacam ini, selama sekian tahun penganiayaan betapa serius, semua itu tak terpisahkan dengan kejadian ini. Mengapa? Bukankah karena di antara praktisi ada yang punya keterikatan tersebut, mereka ada keterikatan, suka seperangkat hal-hal ini. Tepat adalah keterikatan ini, harus dikorek ke luar, diekspos ke luar, agar terlihat oleh orang-orang, maka kekuatan lama barulah menyuruh orang-orang tersebut tampil ke luar.

Hingga kini masih ada keterikatan ini. Di daerah mana ada orang seperti ini, daerah tersebut niscaya muncul kejadian seperti ini. Sesungguhnya kejadian ini adalah diundang oleh praktisi sendiri yang punya keterikatan pada aspek tersebut! Kerunyaman ini adalah diri sendiri yang mengundangnya. Jika anda tidak punya keterikatan ini, orang jahat tentu tidak akan muncul, kekuatan lama tidak akan mengatur hal ini, bukankah ini sudah jelas terpampang, anda tidak ada keterikatan ini, untuk apa dia mengatur hal ini? Bukankah itu sama dengan dia berbuat sesuatu yang tidak dibutuhkan, bagi saya malah mendapat alasan untuk menjeratnya.

Pengikut: Xiulian sudah hingga paling akhir, namun pengikut masih belum berhasil kultivasi mencapai taraf kondisi demi orang lain, semakin lama semakin menemukan sumber dari pikiran yang mementingkan diri sendiri.

Shifu: Dapat menemukan berarti luar biasa, anda dapat mengetahui berarti luar biasa. Sebagai seorang manusia biasa sama sekali tidak memikirkan masalah ini, ada yang sama sekali tidak merasakan. Sebagai orang Xiulian baru dapat melihat hal tersebut. Setelah terlihat maka sedapat mungkin lakukan dengan baik, ini adalah langkah awal, sedapat mungkin lakukanlah. Tentu saja pada aspek lain mungkin kultivasinya sangat baik, sebagaimana aspek ini telah terekspos kekurangannya, maka kita lebih banyak menaruh perhatian khusus pada aspek ini, lebih banyak mencurahkan upaya pada aspek ini, menyingkirkannya melalui kultivasi.

Pengikut: Pengikut menemukan, selama sekian banyak tahun, ternyata masih saja belum dapat memosisikan dengan benar hubungan diri sendiri dengan Shifu, dengan Fa, juga belum memosisikan dengan benar hubungan dengan rekan praktisi. Saya merasa sangat malu, namun tidak tahu bagaimana untuk menerobosnya.

Shifu: Sesungguhnya anda sudah menyadarinya. Dapat melihat bahwa semua ini adalah tidak benar, bukankah anda sudah dalam proses kemajuan? Maka sedapat mungkin lakukan dengan menuruti yang benar, banyaklah belajar Fa, dengan sendirinya akan dilakukan dengan baik, perlahan-lahan terpupuk menjadi kebiasaan, itu sudah baik.

Pengikut: Pengikut di Jepang ketika mengumpulkan tanda tangan untuk penuntutan Jiang, berhubung keterbatasan bahasa dan waktu, pada banyak kesempatan tidak dapat membuat pihak lain sepenuhnya mengerti fakta sebenarnya. Kadang kala baru saja pengikut mengatakan mengumpulkan tanda tangan, pihak lain segera mau tanda tangan. Ada juga sejumlah orang asing tidak mengerti bahasa Inggris, setelah saya selesai menjelaskan, pihak lain juga mau tanda tangan.

Shifu: Banyak orang memang sangat baik, tidak seperti orang Tiongkok sekarang yang teracuni oleh kebudayaan partai begitu banyak prasangka. Sekiranya anda ingin orang daratan Tiongkok melakukan sesuatu maka sudah berbeda, namun di masyarakat internasional tidak akan seperti itu. Banyak orang yang baik hati merasa anda adalah benar, maka dia akan berbuat demikian. Tetapi saya pikir, pengumpulan tanda tangan seperti ini baiknya sebisa mungkin biar orang lain mengerti apa yang sedang kita lakukan. Ada yang melakukan sesuatu berdasarkan intuisi, sesungguhnya intuisi dia itu adalah digerakkan oleh sisi yang mengerti dari manusia.

Pengikut: Praktisi yang minta buku elektronik berisi buku-buku Dafa dari situsweb Minghui [1] sangat banyak, saya tidak paham mengapa tidak disediakan buku elektronik tersebut.

Shifu: Tentang Komputer ini, di masyarakat masa mendatang tidak akan eksis, pada masyarakat lampau juga tidak pernah eksis. Ia muncul pada zaman modern ini, muncul pada waktu sekarang. Kelak juga tidak akan ada, karena ia merusak perilaku dan pikiran umat manusia, apa pun telah dibuatnya berubah. Anda sekalian tahu, dahulu tak peduli di suatu daerah bagaimana bobroknya, tetapi tempat yang berjarak sangat jauh dari daerah tersebut, tidak akan terpengaruh. Sekarang dengan adanya komputer dan televisi, sebuah berita akan terlihat di setiap pelosok di seluruh dunia, anda menyiarkan sesuatu yang buruk, setiap pelosok di seluruh dunia akan melihatnya. Seluruh umat manusia telah dibuat bobrok olehnya. Orang merasa teknologi ini sangat praktis, namun yang dihantarkan adalah kemusnahan. Cara hidup tradisional di masa lampau yang diatur oleh Dewa, segala apa pun juga bersirkulasi sehat secara maksimal.

Sebenarnya rasa puas manusia yang sedemikian rupa terhadap keindahan, kenyamanan dan lainnya, pada setiap basis masyarakat apa pun juga sama. Di masyarakat zaman dulu, seseorang memiliki seekor kuda yang bagus dan menunggangnya, dilengkapi dengan sebuah pelana yang indah, duduk di punggung kuda merasa sangat berbangga diri, sangat puas, biar orang-orang lihat kuda saya ini betapa cantik, betapa bagusnya kuda ini! Orang-orang begitu melihat, wah, kuda ini betul-betul bagus. Dengan orang lain mengatakan bagus, diri sendiri sangat puas. Sekarang seseorang mengendarai sebuah mobil BMW, Oh, mobil BMW saya ini adalah tipe balap, seri mobilnya seri lima, sangat cantik. Perasaan hati yang diekspresikan, perasaan puas tersebut adalah sama. Perasaan puas seperti ini dalam setiap kondisi hidup apa pun sama saja, akan tetapi melakukan perbandingan dalam kondisi hidup itu sendiri adalah tanpa batas, kondisi manusia ditingkatkan hingga tahap apa pun juga tidak akan merasa puas, tetap masih ingin mengejar yang lebih tinggi. Tetapi lepas dari pengaturan Dewa adalah berbahaya, nafsu keinginan adalah jurang tanpa dasar! Bahkan dapat menggiring manusia menuju kondisi yang tidak layak sebagai manusia.

Masyarakat zaman dulu adalah benar-benar masyarakat manusia, sesungguhnya adalah sangat baik. Kalian telah menyaksikan pertunjukan Shen Yun kami, yang diperlihatkan adalah sejarah dan kebudayaan tradisional, setelah disaksikan oleh manusia masa kini, semua orang juga merasa sangat indah. Sekarang kondisi manusia dibuat jadi sedemikian rupa, namun keterikatan dan nafsu keinginan manusia tidaklah berubah, sama saja, tetapi sebaliknya, moralitas manusia malah tak dapat dibenahi, masalah besar yang tak teratasi yang muncul di masyarakat, malah tak berdaya dibenahi lagi. Dewa dan alam semesta eksis dengan Fa, terhadap manusia ada kriterianya; melampaui kriteria ini akan menghadapi pemusnahan oleh Dewa, Dewa niscaya akan memusnahkan manusia yang telah metamorfosis, ini adalah pasti. Saya tadi mengatakan sejarah manusia memang sedang berpentas mengikuti skenario, telah terjadi banyak kali pemusnahan. Bukankah manusia telah menemukan dalam penyelidikan arkeologi? Beberapa puluh ribu tahun lalu ternyata ada mobil, ada perangkat mesin, dahulu ternyata ada kapal terbang, dan juga model kapal terbang itu hampir sama dengan yang model sekarang. Umat manusia memang eksis satu periode demi satu periode, jika moralitasnya sudah tidak benar, telah menyimpang dari skenario maka akan dimusnahkan. Manusia merasa kondisi mereka itu sangat baik, namun Dewa merasa tidak baik.

Pengikut: Shifu pernah mengatakan, pengikut sebelum “20 Juli” semuanya sudah didorong mencapai posisi. Ada sebagian yang tidak menyayangi Xiulian pribadi, dirinya menganggap tidak pantas dengan kehormatan tersebut. Yang dapat mengikuti perkembangan, ada sebagian malah merasa lega.

Shifu: Sesungguhnya, setiap praktisi telah saya dorong mencapai posisi, ini adalah sungguhan, ketika itu anda sekalian telah merasakan, ada sebagian juga telah melihat. Mengapa? Jika anda tidak didorong mencapai posisi, maka anda tidak punya energi untuk menanggung apa yang harus anda tanggung dalam membantu Shifu, anda tidak mampu menahan kejahatan. Tujuan mendorong anda mencapai posisi ialah, bila pengikut Dafa seluruh dunia semuanya telah diperlakukan demikian, akan dapat menyelamatkan orang-orang yang datang dari tingkat sangat tinggi; saat pikiran lurus mencukupi, kekuatan dari perkataan anda dapat mengekang dia, perkataan yang anda ucapkan di dalamnya mengandung kebenaran yang tingkatnya lebih tinggi; pada tingkat lebih tinggi itu, Gong yang mendorong anda mencapai posisi, yang diberikan Shifu pada tahun itu dapat berperan. Walaupun perkataan yang anda ucapkan adalah perkataan manusia, namun setelah melampaui tingkat manusia semua itu berubah menjadi perkataan yang bertingkat-tingkat. Jika tidak didorong mencapai posisi tersebut maka perkataan anda tidak mampu menyelamatkan makhluk hidup. Walau telah didorong mencapai posisi namun Xinxing belum mencapai posisi juga tidak dapat menggerakkan Gong.

Tetapi di saat anda menghadapi situasi yang berbeda, di saat Gong dan De serta Xinxing anda semua sedang melangkah menuju kesempurnaan, anda harus sungguh-sungguh meningkatkan Xinxing anda, itu barulah benar. Di tengah Xiulian masih ada banyak sekali keterikatan harus disingkirkan, maka di dalam anda merealisasi janji, dalam menghadapi penganiayaan ini, anda dapat menyingkirkan benda-benda buruk tersebut, dalam lingkungan yang sulit dan menderita anda masih dapat mengklarifikasi fakta, melakukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, Gong anda itu baru dapat bertahan tidak jatuh, Gong dan De serta Xinxing semua akan meningkat. Jika anda tidak melakukan lagi, atau tidak ingin melakukan dengan baik, maka Gong itu mulai jatuh ke bawah. Anda kembali melakukan dengan baik, dia meningkat lagi sedikit, anda tidak dapat melakukan dengan baik, dia menurun lagi sedikit. Xiulian kalian memang adalah kultivasi Xinxing.

Ada pengikut Dafa telah meninggalkan barisan pengikut Dafa, lalu kembali lagi, saat itu anda jangan menganggap dia sebagai praktisi lama, jangan sekali-kali! Karena pada waktu itu dia pasti sama seperti manusia biasa, Fa yang dulu dia pelajari sama sekali sudah tidak ingat lagi, kondisi apa seharusnya sebagai pengikut Dafa, dia tidak tahu sama sekali. Anda jangan sekali-kali menganggapnya sebagai praktisi lama, harus memperlakukannya sebagai praktisi baru, dia baru dapat melangkah masuk. Jika tidak, anda menganggapnya sebagai praktisi lama, maka akan sekali lagi membuat dia keluar, karena dia tidak tahan, tidak dapat menerima, dia seutuhnya adalah praktisi baru.

Pengikut: Dalam “Hong Yin 3” dan “Hong Yin 4” ada banyak lirik lagu yang dipublikasikan oleh Shifu. Bolehkah saya dengan cara WeChat menyebarkannya kepada handai taulan dan sanak keluarga?

Shifu: Tidak masalah diberikan kepada handai taulan dan sanak keluarga, sebaiknya anda tidak menggunakan situsweb manusia biasa.

Membicarakan masalah ini, saya beri tahu anda sekalian, ada orang mencuri rekam acara Shen Yun dan mata pelajaran seni tari “Fei Tian Collage”, lalu dimasukkan ke dalam internet. Anda tahu mengapa saya tidak menyebarkan DVD Shen Yun di masyarakat dan tidak memasukkannya ke dalam internet? Masyarakat ini sudah kacau, benda buruk apa pun telah dicampur aduk dalam internet itu, benar-benar sama seperti hantu, sedang berputaran di sana, benda apa pun yang masuk akan bercampur aduk di dalamnya, bercampuran di dalam mengacau masyarakat, hati manusia, moralitas dan tradisi, mengubah kondisi hidup manusia, bagaikan ikan dan naga bercampur baur. Saya tidak ingin meletakkan benda sakral ke dalam goa hantu itu. Siapa yang telah melakukan, turunkan semuanya. Tentu saja tidak termasuk iklan Shen Yun dan sesuatu yang mengandung tujuan diletakkan oleh Shen Yun dan akademi Fei Tian. Kelak diketengahkan untuk diperlihatkan, itu barulah yang yang terbaik.

Pengikut: Saya adalah pengikut dari Jerman. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, Shen Yun tidak berhasil pentas di Korea Selatan, apakah makhluk hidup yang seharusnya diselamatkan melalui Shen Yun jadi tidak dapat diselamatkan?

Shifu: Ada sejumlah hal dapat dilakukan oleh pengikut Dafa, namun ada beberapa hal bukan pengikut Dafa yang dapat melakukannya. Karena keinginan manusia merupakan hal yang utama, mereka harus ingin diselamatkan, kalian baru dapat menyelamatkannya. Mereka tidak paham, kita boleh klarifikasi fakta kepadanya, kemudian lihat mereka ingin bagaimana, adalah demikian halnya. Akan tetapi anda tahu, pelajaran dalam sejarah sangatlah banyak.

Kita tidak membicarakan yang jauh lampau, kita bicara yang terjadi baru-baru ini. Di Yunani Grup Kesenian Shen Yun telah mengalami hal yang demikian, Shen Yun telah tiba, namun tidak diizinkan masuk gedung pertunjukan, dilarang pentas, dari pemerintah hingga gedung pertunjukan sama-sama mengambil keputusan tersebut, secara terang-terangan melanggar perjanjian. Memasuki tahun berikutnya, ekonomi nasional Yunani mengalami keruntuhan. Benarkah demikian? Tahun lalu Shen Yun berpentas di Ekuador, mereka tidak mengizinkan pentas, bahkan pengiriman barang ke luar juga diganggu, hampir saja memengaruhi pertunjukan di tempat berikutnya, sangat jahat. Walau di balik itu adalah pengacauan dari partai jahat PKT, namun keputusan itu diambil oleh pemerintah. Memasuki tahun berikutnya, anda sekalian telah menyaksikan, tahun ini seluruh negeri Ekuador mengalami gempa bumi, seluruh negeri hampir jadi hancur, berapa banyak orang telah meninggal! Kalian tahu masih ada beberapa kasus lagi, benarkan? Mengapa dapat terjadi demikian?

Tahukah kalian? Dewa menganggap umat manusia sejak dini sudah tidak benar, sudah harus dimusnahkan, manusia sebenarnya tidak dapat melewati tahun 1999, dikarenakan Dafa ingin menyelamatkan makhluk hidup, maka waktu untuk manusia telah dilanjutkan. Dengan kata lain, tujuan mempertahankan manusia adalah untuk melihat apakah manusia dapat diselamatkan atau tidak, bagian yang seharusnya mendapat penyelamatan akan diselamatkan. Kekuatan lama juga demikian, caranya adalah menggunakan seperangkat metode dari mereka, namun tujuannya juga demikian, walaupun tidak dapat membuat lebih banyak orang yang terselamatkan. Shifu tidak akan mengatur untuk memusnahkan siapa, akan tetapi hal yang diatur oleh kekuatan lama adalah demikian. Anda tidak ingin diselamatkan, berkah kemujurannya akan dicabut, maka bukan lagi wilayah yang akan diselamatkan. Setelah dicabut masalah apa pun dapat terjadi, bencana dari langit dan bumi semua mungkin dapat terjadi. Ekonomi jadi hancur, sejak itu apa pun mungkin dapat terjadi. Memang demikianlah yang ditentukan.

Saya bukan membicarakan hal-hal yang sensasional, akan tetapi mengapa begitu kebetulan? Semua tempat yang menghalangi penyelamatan manusia telah terjadi masalah, ini sama dengan mengatakan kami tidak memperkenankan anda melakukan penyelamatan, tentu hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Manusia dipertahankan adalah demi mendapat penyelamatan, apakah anda tidak memperkenankan dilakukan penyelamatan? Jika tidak memperkenankan penyelamatan maka anda tidak termasuk di dalamnya, bukankah begitu maksudnya? Masih ada beberapa daerah, saya tidak membicarakannya lagi, juga telah terjadi hal-hal demikian.

Pengikut: Penganiayaan masih terus berlangsung secara kejam, lebih dari 80% makhluk hidup di daratan Tiongkok masih belum terselamatkan. Namun banyak pengikut Dafa mulai sibuk dengan kehidupan nyaman pribadinya, semangat untuk gigih maju telah longgar.

Shifu: Memang demikian. Yang saya bicarakan tadi justru adalah masalah ini, sudah sangat parah. Jika benar tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, itu tidak dibenarkan, karena anda adalah pengikut Dafa, jiwa anda ini adalah diciptakan oleh Dafa.

Pengikut: Saya adalah pengikut Dafa Jerman. Ada sebagian praktisi Barat tidak dapat memahami sejumlah laporan dari Dajiyuan, misalnya memuji beberapa hal yang dilakukan oleh pemimpin RRT sekarang ini.

Shifu: Jika memuji dia menangkap pejabat korup dan orang jahat, ini seharusnya tidak ada masalah. Tindakan lainnya, menyangkut hal-hal manusia biasa, anda jangan sembarang memujinya, juga jangan mengurusi sesuka hati.

Pengikut: Beberapa individu praktisi Barat dikarenakan hal itu timbul curiga terhadap aktualitas pemberitaan Dajiyuan.

Shifu: Seperti apa yang saya bicarakan tadi, kita datang untuk menyelamatkan manusia, bukan melakukan pertarungan politik. Baik terhadap beberapa pemimpin RRT itu, maupun orang lain, jika semua sama rata diserang, ini tidak benar, kita datang untuk menyelamatkan manusia. Bagi yang tidak menganiaya Falun Gong, dan sebaliknya telah menghapus kamp kerja paksa, tempat apa kamp kerja paksa itu? Adalah khusus untuk menganiaya pengikut Dafa. Pentolan kantor 610 semua ditangkap, tentu ditangkap dengan alasan anasir korup, namun tak peduli dilakukan dengan cara apa pun, semua merupakan hal baik, walau bukan dilakukan demi Falun Gong. Kekuatan lama mengatakan, jika dilakukan atas nama Falun Gong, bukankah hal ini telah selesai? Telah dihentikan? Telah berhenti bukankah berarti telah berakhir? Benar. Dilakukan dengan cara demikian, bukan sekadar dapat mengetuk kesadaran orang, juga dapat membuat orang merasa bahwa ini merupakan pembalasan atas penganiayaan terhadap Falun Gong, juga bermanfaat bagi klarifikasi fakta oleh pengikut Dafa, manusia telah melakukan hal yang bermanfaat bagi Dafa, melakukan hal yang bermanfaat bagi penyelamatan manusia. Kita tidak boleh menyerang orang yang tidak menganiaya pengikut Dafa. (Hadirin bertepuk tangan)

Pengikut: Empat tahun belakangan ini, situsweb berbahasa Thailand kurang diperbarui, termasuk “Lun Yu” baru belum diterbitkan di situsweb, namun praktisi Thailand sangat tepat waktu menerjemahkan artikel baru. Pihak yang bersangkutan apakah dapat memerhatikan dan berkoordinasi dengan lebih baik lagi?

Shifu: Ya. Hal-hal yang dikerjakan pengikut Dafa harus diperhatikan, bila ingin dikerjakan maka harus kerjakan dengan layak tampil.

Pengikut: Satu jangka waktu baru-baru ini ada individu praktisi Taiwan datang ke Thailand, mengusulkan pada praktisi Thailand ketika mengklarifikasi fakta harus menyinggung tentang Sang Pencipta.

Shifu: Serampangan lagi. Masalah klarifikasi fakta tidak ada perubahan!

Pengikut: Saya mendapatkan Fa di Jerman, kemudian datang ke Turki. Di tempat lokal Turki setelah belajar Fa tidak ada tukar pendapat, dikatakan diri sendiri yang menyadari, saya merasa belum terbentuk sebuah kesatuan. Di Jerman semua praktisi saling tukar pendapat secara terbuka.

Shifu: Benar, bila menemukan masalah segera bicarakan kepada mereka. Pengikut Dafa tak peduli berada di mana pun di seluruh dunia, juga harus merupakan sebuah kesatuan, di antara anda sekalian perlu bertukar pendapat. Shifu menghendaki kalian lakukan bagaimana, maka lakukanlah sebagaimana mestinya, pada aspek Fa kalian bagaimana dituntut, maka berbuatlah sesuai tuntutan, memang demikian. Anda sendiri jangan secara individu menciptakan bentuk yang lain lagi.

Pengikut: Praktisi Taiwan yang melakukan klarifikasi fakta melalui jaringan internet jumlahnya semakin hari semakin sedikit, akan tetapi penduduk RRT yang menggunakan jaringan internet semakin hari semakin banyak, hampir mencapai 700 juta orang, bagaimana kita harus mengatasinya?

Shifu: Benar, perihal mengerjakan proyek tetap adalah praktisi Taiwan yang memiliki sumber daya sangat besar, anda sekalian lakukanlah dengan baik, harus dilakukan sedikit lebih baik lagi. Saya beri tahu kalian, di tengah penganiayaan ini, pengikut Dafa Taiwan telah berperan sangat baik, berperan sangat baik. (Hadirin bertepuk tangan meriah) Perbandingan situasi yang dihadapi orang Tionghoa di kedua daratan sudah cukup sekali untuk menjelaskan masalah tersebut.

Pengikut: Di antara pengikut Dafa terdapat sebuah fenomena umum, Fa yang dipelajari digunakan untuk memperbandingkan orang lain, memperbandingkan masyarakat, bukan memperbandingkan diri sendiri.

Shifu: Xiulian adalah mengultivasi diri sendiri. Ada orang justru selalu melihat ke luar, mengatakan: “Anda ini tidak sesuai dengan Fa, dia itu tidak sesuai dengan Fa”. Ketika menyaksikan orang lain tidak benar, bicaralah kepada dia dengan niat baik: “hal ini apakah harus sedemikian rupa, kita adalah orang Xiulian”, saya kira dia dapat menerima. Akan tetapi, anda jangan selalu mengatakan perbuatan dia tidak benar, ketika menyaksikan kesalahan orang lain, pikirlah diri sendiri terlebih dahulu, mengapa itu diperlihatkan kepada anda, apakah anda sendiri ada masalah, yang dikultivasi adalah diri sendiri. Bila menyaksikan ada yang tidak benar, anda tidak dapat meyakinkan orang lain, maka sampaikanlah kepada penanggung-jawab, beri tahu penanggung-jawab. Mengultivasi diri sendiri merupakan hal utama. Orang lain telah berkultivasi dengan baik, anda membantu orang lain hingga semuanya berkultivasi dengan baik, namun kultivasi anda sendiri masih belum baik, apa gunanya?

Pengikut: Pengikut Dafa membantu Guru dalam pelurusan Fa dan kekuatan lama ikut serta dalam pelurusan Fa, banyak rekan praktisi tidak tahu apa perbedaan dasar dari kedua hal tersebut?

Shifu: Tadi saya telah bicarakan, ini perbedaannya: Shifu ingin dengan cara memberi solusi kebajikan, mereka ingin menggunakan seperangkat cara lama. Penganiayaan ini juga diatur oleh kekuatan lama, demikianlah masalahnya.

Pengikut: Baru-baru ini saya melakukan klarifikasi fakta dalam kelompok jaringan internet daratan Tiongkok, sebagian khalayak berharap kami menayangkan DVD Shifu mengajarkan Gong di dalam kelompok tersebut, serta memberikan file gratis untuk diunduh.

Shifu: Tidak boleh. Siapa pun tidak boleh mengunggah ceramah saya di situsweb. Siapa yang telah mengunggah, dia harus menurunkan sendiri! Anda sedang berbuat dosa, anda sedang menodai Dafa! Sesuatu apa pun dari Dafa juga tidak boleh diunggah ke situsweb secara pribadi. Tadi telah saya sampaikan, itu adalah hantu mengacaukan dunia, berupa sebuah pusaran yang mengaduk orang masuk ke dalamnya, ingin agar seluruh umat manusia teraduk masuk ke dalam, untuk memusnahkan umat manusia!

Pengikut: Seiring kemajuan proses pelurusan Fa, orang-orang di dunia yang ingin berlatih Falun Gong kian hari kian banyak, sedangkan di antara praktisi yang mengajarkan Gong gerakannya tidak tepat....

Shifu: Mengajarkan Gong bila gerakannya sama sekali tidak tepat, anda harus memerhatikannya. Pada umumnya, secara garis besar sudah benar, itu sudah boleh.

Pengikut: Mohon Shifu membicarakan lebih banyak masalah keamanan penggunaan telepon genggam yang harus kita perhatikan.

Shifu: Ini tidak ada yang perlu dibicarakan. Anda membawa sebuah alat penguping pembicaraan. Tidak hanya mata-mata dan pemerintah, siapa pun dapat sesukanya mengawasi pembicaraan anda, sangatlah mudah. Demikian halnya, telepon genggam dimatikan atau tidak sama saja. Saya berbicara di sini, anda tahu bukan, partai jahat PKT juga sedang mendengarkannya.

Pengikut: Saya setelah mendapatkan Fa, selama proses melakukan klarifikasi fakta beberapa tahun ini menemukan satu masalah, yaitu selalu dapat melihat artikel di situsweb Dajiyuan dan NTDTV, yang menyerang dan menghina tamu dari daratan Tiongkok.

Shifu: Harus melaporkan dengan niat baik, tunjukkan mengapa tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Orang daratan Tiongkok yang telah dirusak tradisinya oleh partai jahat, tingkah laku mereka di luar negeri mengakibatkan pengaruh buruk, sungguh sangat tidak baik. Saya melihat sebuah foto di situsweb, di depan pintu toko berantai Burberry London, jalanan sangat bersih, seorang turis wanita Tiongkok memegangi anaknya sedang buang air besar di depan pintu toko. Orang Tiongkok di mana pun berbicara dengan suara keras dan bising, berteriak kencang, mereka sudah terbiasa di daratan Tiongkok, masyarakat internasional tidak dapat menerima, ini harus diubah. Namun citra orang daratan memang telah memberi kesan yang demikian kepada dunia, perantau Tionghoa di luar daratan juga merasa sangat membuat malu orang, sangat memalukan. Namun tahukah kalian, partai jahat PKT malah tidak memberi tahu hal-hal tersebut kepada orang Tiongkok, tidak mengajarkan mereka sesuatu yang benar, dengan sengaja supaya orang-orang di dunia menyaksikan orang Tiongkok sedemikian rupa, dia justru ingin memusnahkan citra anda, merusak kehormatan anda, orang-orang sendiri juga sulit mengetahuinya. Saya kira, mungkin dengan banyak kesempatan ke luar negeri, perlahan-lahan dapat merasakan masyarakat di sini tidak sama, perlahan-lahan juga akan menaruh perhatian, sehingga dapat menjadi baik. Kebiasaan yang terpupuk sungguh sulit untuk dihapus, kebudayaan partai yang mengajarkan orang bertarung, membuat watak manusia telah berubah. Watak yang langsung meledak baru merasa lega itu, hal-hal yang diajarkan oleh partai jahat PKT, jika tidak diubah sungguh tidak benar.

Pengikut: Tidak sedikit pengikut daratan Tiongkok setiap hari menonton acara NTDTV, saat berjumpa juga mendiskusikan isi acara, dikatakan untuk mengetahui situasi dan perubahan kondisi. Saya berpendapat pengikut Dafa yang mempunyai syarat seharusnya lebih banyak lihat situsweb Minghui, [2] NTDTV terutama disajikan untuk manusia biasa, betulkah?

Shifu: Benar. Menyangkut situasi masyarakat, ingin mengetahui situasi masyarakat, nonton NTDTV tidak jadi masalah. Untuk berbagi pengalaman di antara pengikut Dafa, saya kira sebaiknya tetap lebih banyak melihat situsweb yang terdapat berbagi pengalaman Xiulian dari pengikut Dafa. Memang ada sebagian orang tidak begitu menaruh perhatian pada situsweb Minghui. Praktisi lama tidak punya waktu, praktisi baru saya kira jika sering melihat Minghui, benar-benar akan sangat membantu bagi mereka! Di dalamnya ada artikel berbagi pengalaman, juga untuk memahami hal-hal berkaitan Dafa, maka kunjungi dan lihatlah ke situ, sudah paling lengkap.

Pengikut: Ada praktisi bergabung dalam apa yang disebut “Mimbar Saling Bantu Keuangan”, bunganya setiap hari 1 persen, sesungguhnya ini adalah muslihat yang menipu orang. Mereka terus-menerus bergabung....

Shifu: Hal apa pun juga sedang memikat orang. Masyarakat ini memang sedang memikat orang! Tujuan memikat bukan sebatas tidak menghendaki anda memperoleh Fa, melainkan ingin menghancurkan masyarakat manusia. Dewasa ini manusia dari seluruh masyarakat sudah tidak benar, apa pun tidak dapat berlangsung secara normal. Sekarang banyak perusahaan besar sudah dibuat sangat pusing dengan permainan komputer, banyak sekolahan sudah sangat pusing dengan hal ini. Manusia jika terus begini akan jadi bagaimana rupanya? Namun siapa pun tidak berdaya mengatasinya. Sebagai orang Xiulian, anda harus mengerti, harus sadar diri dan mematut diri, berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang harus kalian singkirkan, dan juga harus membantu manusia biasa, masih harus menyelamatkan manusia biasa, jika anda sendiri terjerumus ke dalamnya, bagaimana jadinya? Benda tersebut benar-benar dapat mengendalikan manusia, contohnya sudah banyak.

Saya bicara cukup sekian. Karena pengikut Dafa yang mengorganisasi konferensi melihat waktu juga sudah terbatas, maka tidak lagi menyerahkan lembaran pertanyaan kepada saya, (hadirin tertawa) yang diserahkan pada saya juga sudah selesai dijawab, cukup sekian pembicaraan saya. (Seluruh hadirin berdiri tepuk tangan tiada hentinya) Wahai pengikut Dafa, walau Shifu berbicara agak keras, juga adalah agar kalian bangkitkan semangat, karena kalian adalah harapan umat manusia! Harapan makhluk hidup alam semesta! Kalian juga adalah harapan Shifu!

Tidak sebatas pengikut Dafa, manusia sekarang, manusia pada periode ini, semua akan menyaksikan tahap berikutnya. Tidak lama di kemudian hari, segalanya akan ada suatu perbedaan. Manusia telah melangkah sampai tahap ini, setiap pemerintah juga tak berdaya. Saya justru merasa mereka sedang memikirkan sebuah masalah, apa yang dipikirkan? Agar umat manusia dengan tenang dan stabil melewati tahap yang terakhir ini sudah cukup. Saya kira begitulah pemikiran mereka, mereka juga tidak punya kemampuan untuk mengatasinya.

Penemuan ilmu pengetahuan saat ini, serta pengenalannya terhadap alam semesta benar-benar mengejutkan langit dan bumi. Sebaliknya manusia digiring oleh pikiran dan perilaku modern, tidak dapat melihat semua ini, tidak menghiraukan semua ini. Masyarakat manusia sudah sangat berbahaya. Ini bukan sesuatu yang sensasional, Shifu dahulu tidak membicarakan hal-hal ini. Pengikut Dafa harus tahu perasaan yang mendesak, kalian harus berbuat sepatutnya terhadap predikat yang disandang diri sendiri, kalian harus ingat diri sendiri pernah menanda-tangani perjanjian. Tidak sebatas kalian pengikut Dafa, semua orang yang datang ke bumi telah menanda-tangani perjanjian. Dilihat dari ruang dimensi lain, perubahan yang terjadi sungguh seperti menjungkir-balikkan langit dan bumi, namun di tempat manusia sini, manusia seakan masih tertidur nyenyak.

Bangunkan mereka, itu adalah kewajiban anda. Selamatkan mereka, itu adalah kewajiban anda. Shen Yun sedang memerankan fungsi tersebut, proyek pengikut Dafa juga sedang memerankan fungsi tersebut. Setiap pengikut Dafa yang tidak ikut serta dalam proyek, harus melakukan sesuatu, sedapat mungkin cari waktu melibatkan diri dalam hal-hal penyelamatan manusia, lakukan dengan baik apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri, bersamaan itu carilah waktu mengultivasi diri sendiri dengan baik.

Anda tidak boleh terlepas dari Dafa, bila terlepas dari Fa maka anda adalah manusia biasa. Sekalipun yang anda lakukan adalah pekerjaan Dafa juga adalah manusia yang melakukan, bukan dilakukan oleh pengikut Dafa, maka anda haruslah Xiulian. Hanya dengan Xiulian, anda baru dapat memiliki kemampuan ini, memiliki energi ini untuk menyelesaikan masalah bersangkutan. Mengklarifikasi fakta bukan sebatas memberi penjelasan atas prinsip kebenaran. Apakah kalian tahu? Di saat antarmanusia biasa berargumentasi, pada banyak kesempatan juga bukan benar-benar dijelaskan melalui prinsip kebenaran, melainkan sesuatu yang dia bicarakan itu dibidikkan ke luar, membuat pikiran pihak lawan terkekang, dengan demikian pihak lawan baru mau mendengarnya, baru percaya apa yang dia katakan. Banyak orang dapat melihat gejala ini. Tatkala mengklarifikasi fakta kepada manusia biasa, energi anda akan mencerai-beraikan prasangka seseorang, dapat membuat benda buruk yang ada dalam benaknya tercerai-berai, bukankah itu dengan sendirinya berupa penyelamatan? Jika anda tidak Xiulian, anda mana ada kemampuan tersebut? Menghadapi masalah Xiulian, ada yang mengatakan “dia adalah teman saya, sekali saya bicarakan pasti berhasil”, akhirnya sekali dibicarakan sama sekali tidak berhasil. Menyangkut hal kecil, hal-hal manusia memang efektif, namun ini berkaitan dengan masalah hakiki jiwa, dengan cara manusia tentu tidak efektif, oleh sebab itu pengikut Dafa di dalam peningkatan diri sendiri harus mengerahkan upaya keras.

Kalian adalah harapan umat manusia. Kalian harus melakukan dengan baik. Kalian harus memikul kewajiban kalian. Kalian harus menyelamatkan makhluk hidup, baru dapat menyempurnakan diri kalian sendiri, baru dapat membuat hal ini tidak sia-sia! Saya bicara cukup sekian, terima kasih kepada anda sekalian. (Seluruh arena bertepuk tangan lama waktu, Shifu setelah menerima persembahan bunga kembali lagi ke altar podium)

Setiap kali pasca konferensi Fa, saya selalu ingin mendengar dan melihat berita kalian yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan pasca konferensi. (Seluruh arena bertepuk tangan meriah)[1] minghui.org

[2] minghui.org