(Minghui.org) Karena kondisi kesehatan Liang Hanguang, Xie Miaolong akan bertanggung jawab sebagai ketua Himpunan Falun Dafa Malaysia mulai hari ini. Chen Zhigan akan mengambil peran sebagai wakil ketua. Anggota dari Himpunan Falun Dafa Malaysia termasuk Liang Hanguang, Shitu Lijuan, Zhang Yuemei, Zhuo Baoxuan, Chen Fuqin, Chen Chunlian, Zhong Zhiping, Cai Jiajie, dan Guo Yanling.

Lebih lanjut, Shifu dan Himpunan Falun Dafa tidak mengakui berbagai organisasi yang dibentuk oleh Xie Liguang dan lambang-lambangnya yang bukan milik Dafa. Karena Fa meluruskan dunia manusia akan segera tiba, pengikut Falun Dafa perlu secara ketat mengikuti Shifu dalam kemajuan pelurusan Fa dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan tiga hal, mengultivasi diri sendiri dengan baik, dan menyelamatkan orang.

Himpunan Falun Dafa
19 April 2023


Setiap perilaku yang merusak Fa adalah berbahaya. Lepaskan konsep manusia dan berkultivasi berdasarkan Fa. Saya berharap setiap orang akan bekerja sama dengan pekerjaan para koordinator setempat.

Guru Li Hongzhi
19 April 2023