(Minghui.org) Pelurusan Fa sudah mendekati babak akhir, situasi masyarakat manusia mencerminkan proses pelurusan Fa keseluruhan alam semesta, kejahatan telah diberantas hingga sisa tidak seberapa, namun walau kejahatan hanya tersisa sedikit saja, mereka juga akan mengganggu penyelamatan manusia dengan sekuat tenaga.

Disarankan seluruh pengikut Dafa memperkuat pemancaran Zheng Nian. Sungguh-sungguh dapat mewujudkan, pada empat waktu yang bertepatan memancarkan pikiran lurus yang murni dan kuat, membersihkan diri sendiri, mencerai-beraikan unsur terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan lama, termasuk tangan hitam, setan busuk dan roh jahat Komunis. Pada tahap terakhir pelurusan Fa secepat mungkin meningkatkan diri sendiri dan menyelamatkan lebih banyak makhluk hidup.

Himpunan Dafa
26 Juli 2016.

Chinese version click here
English version click here